Guide till Almedalen: Här är evenemangen Holmen deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Holmen arrangerar eller deltar i. Holmen kommer att anordna rundabordssamtal tillsammans med de politiska ungdomsförbunden om miljötillståndfrågor under tisdagen.  Utmaningar och möjligheter inom energitransitionen – […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen Ellevio deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Ellevio arrangerar eller deltar i. Landskampen om el – var byggs framtiden först och vilka får vänta?​ Tid: Onsdag 28 juni 11:30-12:15​ […] Läs hela inlägget

Rapport från Ellevio: ”Kraftfull ökning av elanvändning”

Omställningen till ett fossilfritt Sverige kommer att innebära en dramatisk ökning av efterfrågan på el över hela landet. I en ny rapport, genomförd av Sweco på uppdrag av Ellevio, kartläggs hur elanvändningen kommer att öka i Sveriges regioner, vilka verksamheter som driver ökningen och var ny elproduktion kommer byggas. – Utvecklingen när det gäller elanvändning […] Läs hela inlägget

Folkbladet uppmärksammar Holmens ministerbrev

Tidningen Folkbladets ledarsida har uppmärksammat Holmens ministermöte och skriver om brevet som Balanskommissionen tidigare publicerat i sin helhet. Såhär skriver tidningen bland annat: ”Henrik Sjölund och Holmen är centrala aktörer i den strid som pågår mellan den svenska skogsnäringen och EU-kommissionen om skogspolitiken. Striden med EU gäller hur den svenska skogen ska göra störst nytta […] Läs hela inlägget

Södra satsar på skogsmassa av jordbruksrester

Södra har startat en satsning på pappersmassa som tillverkas av lokala jordbruksrester och hållbar skogsråvara. Genom att använda jordbruksrester tillsammans med massaved från medlemmarnas familjeskogsbruk kan mer pappersmassa skapas från varje träd, vilket ökar lönsamheten och främjar ett resurseffektivt och cirkulärt flöde. Södras ambition är att producera den nya pappersmassan i större skala efter pilotförsök […] Läs hela inlägget

Wiesner varnar parlamentariker

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) skriver i ett debattinlägg publicerat på ATL om ett förslag från EU-kommissionen om att restaurera 20 procent av EU:s land- och havsyta för att öka den biologiska mångfalden. Restaureringskravet har sedan ökat till 30 procent inom Europaparlamentet. För Sverige skulle detta innebära att man behöver vidta åtgärder på 15,9 miljoner hektar, […] Läs hela inlägget

Debatt om tillståndsprocesser i DN

Naturskyddsföreningen skrev den 10 maj en debattartikel i Dagens Nyheter där de hävdar att kritiken mot miljölagstiftningen och de långa tillståndsprocesserna är överdrivna och osakliga. Artikeln är skriven av Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, och Oscar Alarik, chefsjurist. Författarna hänvisar till en rapport som i sin tur granskar flera rapporter som belyser utmaningar med komplicerade […] Läs hela inlägget

Lantmännens inspel till Livsmedelsstrategi 2.0

Lantmännen överlämnade måndagen den 24 april sitt inspel till Sveriges Livsmedelsstrategi 2.0. Förslagen till utveckling syftar till att än tydligare säkra en robust svensk livsmedelskedja med ökad produktion genom tydligare målsättningar och förstärkningar inom områden som innovation, export, beredskap och hållbarhet.   Lantmännens grundläggande hållning är att den övergripande målsättningen och visionen för livsmedelsstrategin är […] Läs hela inlägget

”Följ den finska vindkraftsmodellen”

Vindkraften står i dag för en femtedel av Sveriges elproduktion. Sverige har stort behov av ökad elproduktion, och det snabbt. Energimyndigheten beräknar att elproduktionen kan behöva fördubblas till 2035. Alla kraftslag kommer behövas men vindkraften är det kraftslag som snabbast kan byggas ut.  Men utbyggnaden av elsystemet möter i dag många hinder. Långa och krångliga […] Läs hela inlägget

SCA och Holmen svarar efter ministermötet

Måndag den 17 april träffade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren aktörer i jordbruks- och skogsbrukssektorn för ett rundabordssamtal om vad de ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter, och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna inom jordbruket och skogsbruket ska minska sina koldioxidutsläpp. SCA och Holmen […] Läs hela inlägget