Guide till Almedalen: Här är evenemangen SCA deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang SCA arrangerar eller deltar i.

Vart är vi på väg – långa köer eller hållbar järnväg som binder ihop Sverige?​

Tid: Onsdag 28 juni 14:30-15:15​

Arrangör: Dagens Industri, Alstom​

Plats: Strandvägen 4.1, ”Dagens Industris arena”​

Beskrivning: Sveriges järnvägsnät är en förutsättning för tillväxt, innovation och smart mobilitet. Med 100 års försprång och överlägsen kapacitet finns fortfarande en stor outnyttjad potential. Satsningar på kvalité, kompetensförsörjning och innovation är nu kritiska för hela transportsystemet.​

Från SCA deltar:​

Ulf Larsson, VD SCA ​

Hur producerar vi framtidens hållbara flygbränsle i Sverige? ​

Tid: Torsdag 29 juni 09:00-09:45​

Arrangör: ST1​

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”​

Beskrivning: 2045 ska Sverige nå netto noll. För att göra oss oberoende av fossila bränslen, både av klimat och säkerhetsskäl, bör vi få igång inhemsk produktion av hållbara flygbränslen. Möjligheterna finns, vilka är då hindren och hur undanröjer vi dem?​

Från SCA deltar:​

Johan Dahlberg, Senior Project Manager SCA ​

Scheman för övriga medlemsföretag:
Ellevio 
Holmen 
Lantmännen 
Södra