Inlaga till EU:s Taxonomiförordning

Vår syn på Taxonomin sammanfattad Läs hela inlägget

Kontroversiella EU-förslag stoppade i sista stund 

Omröstningen av EU:s Nature restoration law (NRL) skjuts på framtiden. Efter indikationer om att förslaget inte skulle kunna röstas igenom rådet med kvalificerad majoritet ströks punkten från dagordningen den 25 mars. Framgent är frågan om hur ett klubbat förslag ska implementeras viktig för svenskt jord- och skogsbruk.  – Företrädarna för svenskt jord- och skogsbruk är […] Läs hela inlägget

Di: Målkonflikt mellan grön omställning och renbetesmark uppmärksammas

Dagens industris ledarredaktion uppmärksammade målkonflikten mellan rennäringen och de industrisatsningar i norr som är en bärande del i den gröna omställningen. Ur ledaren: ”Faktum är att allt större juridisk hänsyn har tagits till rennäringen på senare år, samtidigt som de näringar som den står i konflikt med har blivit allt viktigare.” Läs mer på Dagens […] Läs hela inlägget

Nya inriktningen för energipolitiken välkomnades – och väckte frågor 

Den 19 mars presenterade Tidöpartierna den energipolitiska inriktningspropositionen. Propositionen innehåller ett planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål för att klara omställningen till nettonollutsläpp 2024. I propositionen aviserades också behovet av en kommande översyn av Sveriges energieffektiviseringsmål. Läs Ellevios debattartikel i SvD med anledning av den energipolitiska inriktningspropositionen.  Läs debattartikeln i SvD från Ellevio här: ”Hur ska elsystemets […] Läs hela inlägget

Höjd livsmedelsberedskap och livskraftigt lantbruk två sidor av samma mynt

Balanskommissionen delar synen som utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” presenterar gällande behovet av att stärka den svenska livsmedelsproduktionen – det finns åtskilligt som kan göras för att underlätta tillvaron för landets lantbrukare med potential att göra livsmedel till en betydande svensk exportvara, vilket i sin tur stärker Sveriges beredskap vid händelse av krig och […] Läs hela inlägget

Ny skogsutredning välkomnas

Balanskommissionen välkomnar regeringens skogsutredning och dess inriktning på tillväxt, regelförenkling och proaktiv hantering av EU-frågor för att skydda svenska intressen. Skogen har en viktig roll att spela i den gröna omställningen, i allt från träbyggnation till hållbara förpackningar och bioråvara i energisystemet.  Landsbygdsminister Peter Kullgren pekar förtjänstfullt på behovet av att väga samman naturvård, klimatnytta, […] Läs hela inlägget

Intensiv debatt om framtidens energisystem och elbehov – Balanskommissionens medlemmar bidrar

Efter regeringens remiss av promemorian om nya energipolitiska mål – och inför vårens kommande energipolitisk inriktningsproposition – så pågår en intensiv debatt om framtida elproduktion och -konsumtion. Från Balanskommissionens sida välkomnas Svenska kraftnäts tydligare ansvar samt planeringsmålet 2045, samtidigt som vi efterlyser tydligare etappmål på vägen dit samt betonar att effektivare plan- och tillståndsprocesser är […] Läs hela inlägget

Sällsynt fjäril kan stoppa investering på 13 miljarder kronor

I Torsboda utanför Sundsvall planerar energiteknikbolaget PTL en fabriksinvestering på totalt över 13 miljarder kronor. PTL är en underleverantör till batteritillverkaren Northvolt och investeringen väntas generera cirka 1 900 nya arbetstillfällen. Men efter fynd av den sällsynta Mnemosynefjärilen riskerar investeringen att stoppas, eftersom fjärilen är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Nu måste fabriken antingen […] Läs hela inlägget

Risk för ny elkris när vattenkraftverkens miljöprövningar drar igång

Snart återupptas de miljöprövningar som landets vattenkraftverk ska genomgå för att få förnyade miljötillstånd. Regeringen beslutade att sätta dem på paus under förra året mot bakgrund av den energikris som Europa befann sig i. Samtidigt visar Svenska kraftnäts simuleringar att miljöprövningarna kan leda till en oacceptabel påverkan på kraftsystemet, elproduktionen och Sveriges elpriser. – Rapporten […] Läs hela inlägget

”Artskyddet får fel effekt”

Avverkningen av Christer Falks 120 år gamla tallskog i Dalarna stoppades, efter att en grupp privatpersoner hittat växten knärot på marken. Knärot är en av de vanligare orkidéerna i Sverige och växer i nästan hela landet. – Jag menar att det här artskyddet får fel effekt. Grupper med privatpersoner är ute i min skog och […] Läs hela inlägget

Svenska kraftnät larmar i ny tioårsplan

Svenska kraftnät varnar i sin nya tioårsplan för potentiellt skenande elpriser och industriell kris i norra Sverige om inte svensk kraftproduktion ökar dramatiskt.– Det är extremt stora mängder vi pratar om. Vi måste börja nu, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät till TT. Läs mer om Svenska kraftnäts tioårsplan Samtidigt står Eon inför en […] Läs hela inlägget