Inlaga till EU:s Taxonomiförordning

Balanskommissionens varnar för långtgående negativa konsekvenser av EU:s Taxonomi. Det förslag som nu lagts fram kräver kraftfulla och skyndsamma insatser från den svenska regeringen för att inte det slutliga förslaget ska åsamka svensk industri, svensk konkurrenskraft och den svenska klimatomställningen betydande skada. Läs mer

Stor fara med kommissionens förslag

Sverige måste verka kraftfullt och samfällt för att svensk industri ska ges förutsättningar att fortsätta klimatomställningen med bibehållen konkurrenskraft, skriver Balanskommissionen i en replik i Dagens Industri. Företagen i Balanskommissionen är i grunden positiva till en taxonomi för hållbara investeringar, men det är just EU-kommissionens arbetsprocess som lett till att viktiga hållbarhetsinvesteringar i Sverige nu […] Läs mer

”Svenskt jordbruk – avgörande för klimatomställningen och en grön tillväxt”

Svenskt jordbruk är avgörande för klimatomställningen och en grön tillväxt. Men lantbrukarna tyngs ofta av tung administration som försvårar deras jobb. Sveriges miljökrav gör att produkterna från svenska lantbruk blir dyrare, men vem ska ta kostnaden? Läs mer

Centern också kritisk till taxonomin

Även Centern stämmer in i kritiken mot taxonomin. Enligt partiet har processen där taxonomin tagits fram präglats av ett demokratiskt underskott. ”Många är forskarna som pekat på att mycket av det som vi anser är hållbart, som det svenska skogsbruket, etanolprodukten i Norrköping, biogasbussar i kollektivtrafiken, inte anses vara hållbart i taxonomin. Det innebär att […] Läs mer

M till attack mot EU:s taxonomi

I en debattartikel i DI kräver Moderaterna att Sverige stoppar EU:s taxonomi. Den största invändningen debattörerna lyfter fram är att svensk vattenkraft och skogsbruk kan komma att klassas som icke hållbart. EU-kommissionen presenterade i slutet av april ett förslag om så kallad taxonomi, att klassa investeringar som hållbara och inte hållbara. Men kommissionens förslag innebär […] Läs mer

Jätteinvestering i gröna proteiner av lantmännen

Investeringen om 800 miljoner kronor i bioraffinaderiet i Norrköping ska stärka Lantmännens position inom livsmedelsingredienser baserade på spannmål. Investeringen kommer att bidra till Lantmännens fortsatta tillväxt på området och kompletterar den befintliga produktionen av hållbara spannmålsbaserade biodrivmedel, koldioxid och foder. Den nya produktionslinjen beräknas vara i full drift 2023. – Vi ser en växande efterfrågan […] Läs mer

BALKS remissvar på Skogsutredningen: ”Ett misslyckande”

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland med målet att nå noll nettoutsläpp 2045. Det är en enorm utmaning som hela det svenska samhället nu tar sig an och skogen har en avgörande roll i det arbetet. Skogsutredningens betänkande saknar förutsättningar för en sådan balans och fokus har i stället hamnat på frågan om hur […] Läs mer

Dramatisk ökning av mineralutvinning krävs för att möta Paris-avtalet

För att möta behoven från den växande elbilsproduktionen måste utvinningen av nyckelmineraler öka 30-faldigt. Det menar en rapport från International Energy Agency, IEA. IEA är en oberoende organisation baserad i Paris. Enligt rapporten måste utvinningen av nickel, lithium och andra mineraler utökas dramatiskt de kommande 20 åren för att möta Paris-avtalets krav på att hålla […] Läs mer

Första rapporten om miljöprövningar klar

Miljöprövningsprocesser är ofta långa och kostsamma. Nu är den första rapporten om tillämpningen av miljöprövningar klar. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen förberett så att myndigheten kan ansvara för en samlad statistik om miljötillståndsprövningen. Statistiken är en sammanställning av uppgifter från Domstolsverket och länsstyrelserna för verksamhetsåret 2020. Där går att utläsa hur lång prövningstiden varit […] Läs mer

Klimatanalys kan bli betungande för skogsägare

Skogsägare med ett innehav på 13 hektar eller mer måste från och med nästa år klimatanalysera sitt skogsbruk för att klassas som hållbara enligt EU:s nya taxonomi. Enligt EU:s nya taxonomi klassas svenskt skogsbruk som grönt om det uppfyller vissa kriterier. Men det kommer krävas administration som kan bli betungande för mindre skogsägare att uppfylla […] Läs mer

Intervju med Johan Lindehag om moderna tillståndsprocesser

Sverige står inför stora utmaningar med eldistributionen. Samtidigt pågår en historisk elektrifiering av hela samhället när vi ska ställa om för att rädda klimatet. Hur löser vi de nödvändiga utbyggnaderna av elnätet när tiden är knapp? Läs intervjun med Ellevius vd, Johan Lindehag. Läs mer