Inlaga till EU:s Taxonomiförordning

Vår syn på Taxonomin sammanfattad Läs hela inlägget

Folkbladet uppmärksammar Holmens ministerbrev

Tidningen Folkbladets ledarsida har uppmärksammat Holmens ministermöte och skriver om brevet som Balanskommissionen tidigare publicerat i sin helhet. Såhär skriver tidningen bland annat: ”Henrik Sjölund och Holmen är centrala aktörer i den strid som pågår mellan den svenska skogsnäringen och EU-kommissionen om skogspolitiken. Striden med EU gäller hur den svenska skogen ska göra störst nytta […] Läs hela inlägget

Södra satsar på skogsmassa av jordbruksrester

Södra har startat en satsning på pappersmassa som tillverkas av lokala jordbruksrester och hållbar skogsråvara. Genom att använda jordbruksrester tillsammans med massaved från medlemmarnas familjeskogsbruk kan mer pappersmassa skapas från varje träd, vilket ökar lönsamheten och främjar ett resurseffektivt och cirkulärt flöde. Södras ambition är att producera den nya pappersmassan i större skala efter pilotförsök […] Läs hela inlägget

Wiesner varnar parlamentariker

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) skriver i ett debattinlägg publicerat på ATL om ett förslag från EU-kommissionen om att restaurera 20 procent av EU:s land- och havsyta för att öka den biologiska mångfalden. Restaureringskravet har sedan ökat till 30 procent inom Europaparlamentet. För Sverige skulle detta innebära att man behöver vidta åtgärder på 15,9 miljoner hektar, […] Läs hela inlägget

Debatt om tillståndsprocesser i DN

Naturskyddsföreningen skrev den 10 maj en debattartikel i Dagens Nyheter där de hävdar att kritiken mot miljölagstiftningen och de långa tillståndsprocesserna är överdrivna och osakliga. Artikeln är skriven av Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, och Oscar Alarik, chefsjurist. Författarna hänvisar till en rapport som i sin tur granskar flera rapporter som belyser utmaningar med komplicerade […] Läs hela inlägget

Lantmännens inspel till Livsmedelsstrategi 2.0

Lantmännen överlämnade måndagen den 24 april sitt inspel till Sveriges Livsmedelsstrategi 2.0. Förslagen till utveckling syftar till att än tydligare säkra en robust svensk livsmedelskedja med ökad produktion genom tydligare målsättningar och förstärkningar inom områden som innovation, export, beredskap och hållbarhet.   Lantmännens grundläggande hållning är att den övergripande målsättningen och visionen för livsmedelsstrategin är […] Läs hela inlägget

”Följ den finska vindkraftsmodellen”

Vindkraften står i dag för en femtedel av Sveriges elproduktion. Sverige har stort behov av ökad elproduktion, och det snabbt. Energimyndigheten beräknar att elproduktionen kan behöva fördubblas till 2035. Alla kraftslag kommer behövas men vindkraften är det kraftslag som snabbast kan byggas ut.  Men utbyggnaden av elsystemet möter i dag många hinder. Långa och krångliga […] Läs hela inlägget

SCA och Holmen svarar efter ministermötet

Måndag den 17 april träffade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren aktörer i jordbruks- och skogsbrukssektorn för ett rundabordssamtal om vad de ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter, och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna inom jordbruket och skogsbruket ska minska sina koldioxidutsläpp. SCA och Holmen […] Läs hela inlägget

Lena Ek i DN: ”Förnybara drivmedel är avgörande för beredskapen”

”Ökad produktion av förnybara drivmedel som utgår från restprodukter skulle minska vår sårbarhet, skapa tillväxt och bidra till att Sverige når sina klimatpolitiska mål. Jag föreslår därför ett nytt styrmedel i form av intäktsgarantier till företag. Styrmedlet kommer att fungera oavsett utvecklingen av reduktionsplikten”, skriver regeringens särskilda utredare och Balanskommissionens förra ordförande Lena Ek i […] Läs hela inlägget

Nytt EU-beslut: Skogens bioenergi är fortsatt 100% förnybart

Bioenergi från skogen i form av grot och bränsleved kommer även i fortsättningen räknas som 100 procent förnybart. Det beslutades i EU-parlamentet den 30 mars. ”Det är en stor lättnad. Skogsbränslen har varit centralt för att vi ska kunna ha en i princip fossilfri uppvärmning, och fasa bort fossilt i allt från stora industrier till växthus. Nu […] Läs hela inlägget

Rapport: Samhällsekonomiska konsekvenser av försenade nätinvesteringar

Sverige står just nu inför en omfattande energiomställning och elektrifiering kopplat till ambitiösa klimatmål och möjligheter till stärkt svensk konkurrenskraft för vilka elnät spelar en central roll. Sveriges elnät är idag ålderstiget och nätföretagen befinner sig i ett stadie av kraftiga återinvesteringar.Läs eller ladda ner hela rapporten Under 2022 uttryckte Energimarkandsinspektionen (Ei) en intention att […] Läs hela inlägget