Kontroversiella EU-förslag stoppade i sista stund 

Omröstningen av EU:s Nature restoration law (NRL) skjuts på framtiden. Efter indikationer om att förslaget inte skulle kunna röstas igenom rådet med kvalificerad majoritet ströks punkten från dagordningen den 25 mars. Framgent är frågan om hur ett klubbat förslag ska implementeras viktig för svenskt jord- och skogsbruk. 

– Företrädarna för svenskt jord- och skogsbruk är väldigt oroliga för att NRL, om det implementeras, kommer att begränsa det svenska redan hållbara jord- och skogsbrukets produktion, utveckling och potential, inte minst vad gäller att producera förnybara produkter som kan ersätta fossila produkter, förbättra försörjningsberedskapen samt öka den svenska hållbara och klimateffektiva livsmedelsproduktionen, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen. 

Implementeringen av EU:s avskogningsförordning (EUDR) som röstades igenom i maj 2023 har också diskuterats i rådet den senaste veckan. Hur Sverige tolkar regelverket blir avgörande för implementeringen. 

– Förordningen riskerar att få helt orimliga konsekvenser vad gäller uppföljning och rapportering. Skogsbolagen blir skyldiga att samla in hundratals miljoner datapunkter varje år, kanske till och med miljarder, vilket blir en enorm administrativ börda för oss, säger Marcus Svensson, chef för Public Affairs på Södra.