Kommissionen |

Sverige står inför en rad stora samhällsutmaningar som kräver stora investeringar från stat och näringsliv. Samtidigt måste sådana investeringar och byggnadsprojekt balanseras mot en hållbar utveckling och miljölagstiftning. Hur hittar vi rätt balans?

Många bolag som investerar i samhällsbyggnad och i gröna industriprojekt vittnar om omfattande utmaningar när miljöintresset ska balanseras mot investeringsbehoven.

De olika instanser som har att bevaka miljö- och bevarandeintressen är många och gör ofta olika bedömningar. Bedömningarna varierar dessutom mellan landets olika länsstyrelser på grund av otydliga direktiv och otydlig myndighetsstyrning. Tillståndsprocesserna för ny verksamhet, eller för ombyggnation av befintliga verksamheter blir därmed omfattande och långa och hamnar ofta i domstol.

Konsekvensen av den nuvarande ordningen blir inte sällan att viktiga investeringar i till exempel infrastruktur, bostäder, och vindkraftverk fördröjs, fördyras och ibland aldrig förverkligas. Detta skadar ytterst Sveriges konkurrenskraft och möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle.

Balanskommissionen består av bolagen Arise, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA samt Södra Skogsägarna. Arbetet leds av de fristående rådgivarna och f.d. ministrarna Lena Ek (C) och Anders Sundström (S) och administreras av kommunikationsbyrån Diplomat Communications.

Kommissionens bolag har som affärsidé att bygga det nya hållbara gröna Sverige och har gått samman i Balanskommissionen för att bidra till diskussionen om hur vi kan nå en ordning med en sund balans mellan å ena sidan tillväxt och näringslivsutveckling och å andra sidan miljö- och bevarandeintressen.