Utmaningar för klimatomställning |

När miljöintresse och investeringsbehov krockar resulterar det i omfattande utmaningar för många av de bolag som investerar i samhällsbyggnad och gröna industriprojekt.

Flera instanser bevakar miljö- och bevarandeintressen, och de gör ofta olika bedömningar. Det är däremot få instanser som bevakar verksamheternas intressen. Långa och komplicerade tillståndsprocesser väntar för de bolag som vill skapa nya verksamheter eller driva igenom ombyggnation. Detta sätter käppar i hjulen för industrins gröna omställlning. Hur det påverkar grön omställning i olika branscher kan ni läsa om nedan.

Klimatomställning – bransch för bransch