Höjd livsmedelsberedskap och livskraftigt lantbruk två sidor av samma mynt

Balanskommissionen delar synen som utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” presenterar gällande behovet av att stärka den svenska livsmedelsproduktionen – det finns åtskilligt som kan göras för att underlätta tillvaron för landets lantbrukare med potential att göra livsmedel till en betydande svensk exportvara, vilket i sin tur stärker Sveriges beredskap vid händelse av krig och kris.

Särskilt intressant ur Balanskommissionens perspektiv är frågor om att initiera en svensk produktion av mineralgödsel, att värna sektorns tillgång till biodrivmedel samt att främja användning av bioråvara från lantbruket i omställningen av energisystemet.

Läs utredningen här (Regeringen)