Ny rapport om markanvändning i Norrland från Balanskommissionen

Vid ett riksdagsseminarium lanserade Balanskommissionen idag rapporten Markanvändning i Norrland – En jämförande studie mellan gröna basnäringar och rennäring för köttproduktion.

Frågan om markanvändningen i norra Sverige är högaktuell. I fokus är den nyindustrialisering som pågår, i hög grad driven av den gröna omställningen. I frågan om markanvändning behöver industriella intressen balanseras mot kulturella värden som turism, rekreation och renbetesmark. 

Sammanfattning av rapporten:

  • Rennäringens bidrag, baserad på köttproduktion, till svensk BNP uppskattas till cirka 35 miljoner kronor.
  • Rennäringen bedöms kunna försörja cirka 150 helårsarbetskrafter.
  • I relation till hela ekonomin i de fyra nordligaste länen Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland och Västernorrland beräknas rennäringen stå för 0,01 procent av BNP, 0,04 procent av sysselsättningen, 0,02 procent av exporten och 7 procent av köttproduktionen.
  • Rennäringens BNP-bidrag i de fyra Norrlandslänen kan jämföras med 20 miljarder för skogsindustrin, 11 miljarder för jordbruk, skogsbruk och fiske samt 10 miljarder för kultur, nöje och fritid.

Ladda ner och läs hela rapporten här: