Sällsynt fjäril kan stoppa investering på 13 miljarder kronor

I Torsboda utanför Sundsvall planerar energiteknikbolaget PTL en fabriksinvestering på totalt över 13 miljarder kronor. PTL är en underleverantör till batteritillverkaren Northvolt och investeringen väntas generera cirka 1 900 nya arbetstillfällen.

Men efter fynd av den sällsynta Mnemosynefjärilen riskerar investeringen att stoppas, eftersom fjärilen är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Nu måste fabriken antingen flyttas så att den inte berör fjärilens habitat eller så ansöker PTL om dispens. För dispens krävs att investeringen bedöms som samhällsviktig ur ett europeiskt perspektiv.

– Men för att dispens ska komma i fråga krävs att alla andra alternativ granskats och att det saknas andra lämpliga lösningar, och att artens status kan bibehållas, säger Helene Lindahl, artskyddsexpert vid Naturvårdsverket, till Sundsvalls Tidning.

Läs mer i Sundsvalls Tidning (låst innehåll)

Läs mer i Tidningen Näringslivet