Di: Målkonflikt mellan grön omställning och renbetesmark uppmärksammas

Dagens industris ledarredaktion uppmärksammade målkonflikten mellan rennäringen och de industrisatsningar i norr som är en bärande del i den gröna omställningen.

Ur ledaren: ”Faktum är att allt större juridisk hänsyn har tagits till rennäringen på senare år, samtidigt som de näringar som den står i konflikt med har blivit allt viktigare.”

Läs mer på Dagens industri: Samhället är större än rennäring