Sveriges EU-position lider av dålig struktur

Sverige saknar ofta saknar tillräcklig tid, struktur och resurser för att genomföra adekvata konsekvensanalyser, vilket leder till bristfälligt underlag. Detta problematiserar Sveriges position i förhandlingar i EU-parlamentet och för riksdagens lagstiftare. Det menar Anna Nilsson i en debattartikel i Land Skogsbruk. Skogsfrågorna spelar helt klart en huvudroll på EU-scenen nuförtiden, men Sverige tappar initiativ menar […] Läs hela inlägget

Rapport: Starkare Sverige i EU – måttfullare EU i Sverige

Sverige har sedan inträdet i EU tappat mark – vi är underrepresenterade i EU-systemet och har blivit sämre på förankring av nya strategier och initiativ. Samtidigt har flera branscher och sektorer drabbats av nitisk överimplementering av nya direktiv på hemmaplan, inte minst på miljöområdet. Hur har det kunnat bli så? Och hur kan politik, myndigheter […] Läs hela inlägget

Seminarium och rapportsläpp: Starkare Sverige i EU – måttfullare EU i Sverige

Sverige har sedan inträdet i EU tappat mark – vi är underrepresenterade i EU-systemet och har blivit sämre på förankring av nya strategier och initiativ. Samtidigt har flera branscher och sektorer drabbats av nitisk överimplementering av nya direktiv på hemmaplan, inte minst på miljöområdet. Hur har det kunnat bli så? Och hur kan politik, myndigheter […] Läs hela inlägget

Kristersson bjuder von der Leyen till Sverige och Finland

Ulf Kristersson har tillsammans med Finlands statsminister Petteri Orpo skrivit ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, för att lyfta skogsindustrins avgörande roll i Europa. De betonar skogarnas roll som koldioxidsänkor, och behovet av att kunna möta efterfrågan på hållbar råvaruförsörjning. Detta hotas, menar de, av att industrin stöter på svåra […] Läs hela inlägget

Så ser Balanskommissionen på regeringens löfte

Regeringen har i en debattartikel klargjort att de vill snabba på tillståndsprocesserna. Vad tycker Balanskommissionens medlemmar om regeringens arbete med frågorna såhär långt, och hur ser de på arbetet framåt? Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, LantmännenVad är viktigast för bättre tillståndsprocesser – snabbare handläggning eller översyn av miljöbalken? Vi behöver jobba med båda frågorna, brister i […] Läs hela inlägget

SCA behöver mer el – vill utöka vindkraft

SCA vill uppföra Sveriges största raffinaderi för biodrivmedel i Timrå, men stöter på hinder gällande elförsörjning. Företaget vill utöka sin vindkraft och behöver nya elledningar för projektet. – Förutsättningarna för att få tillstånd är svåra, säger SCA-chefen Roger Östlin. Energi- och näringsminister Ebba Busch besökte anläggningen nyligen. – Framtiden är grön och efterfrågan på biodrivmedel […] Läs hela inlägget

Regeringen vill snabba på tillståndsprocesserna

I en debattartikel i Dagens industri den 18 september 2023 uttrycker regeringen, representerad av Ebba Busch, energi- och näringsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, tillsammans med Mats Green från Moderaterna och Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna, sin avsikt att förbättra tillståndsprocesserna för företag inom klimatområdet. De menar att svenska företag är världsledande inom elektrifiering och […] Läs hela inlägget

Rapport om skogsbruket ger ny syn på klimatnyttan

Skogen ses som en värdefull resurs ur flera aspekter: virkesproduktion, förnybar energiproduktion, insatser till biokemiska produkter, rekreation, och biologisk mångfald. Men det är en begränsad resurs där användning av ett värde kan ske på bekostnad av ett annat. I den nya rapporten ”Skogens roll i energi- och klimatomställningen”, från SNS, beskrivs den svenska skogens roll […] Läs hela inlägget

Rapport: Elsystemet hotat av brist på vattenkraft

Byråkratin hindrar utbyggnaden av vattenkraft trots dess ökande betydelse för energistabiliteten, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Rapporten pekar på att även utan att bygga ut orörda älvar kan effekten höjas med upp till 3 400 MW för Sveriges tio största älvar. Detta skulle motsvara effekten av alla reaktorer i Forsmarks kärnkraftverk. Med en ökning […] Läs hela inlägget

Gruvstopp i Gåsgruvan hotar fisklivet och ökar kalkpriser

Mark- och miljödomstolens beslut att stoppa kalkbrytningen i Gåsgruvan nära Filipstad har lett till att 35 anställda mist sina jobb. Men det finns ytterligare konsekvenser – halva Sveriges sjökalk, som används för att neutralisera försurning i sjöar, kommer från denna gruva. Det hotar fisklivet i sjöarna. – Vi blev väldigt förvånade och bestörta när domen […] Läs hela inlägget