Goda resultat för SCA: ”Vi har börjat synliggöra värdet på skogen”

SCA:s goda resultat speglar efterfrågan hållbara skogsprodukter och förpackningar. Läs mer

Miljardsatsningar går utomlands

I somras kom nyheten att Boliden väljer att investera sju miljarder i det norska smältverket Odda. För fem år sedan investerade Boliden 6 miljarder kronor i den finländska koppar- och nickelgruvan i Kevitsa. Läs mer

Klimatförslag kan försvåra svenskt skogsbruk

I juli presenterade EU-kommissionen sitt nya klimatförslag, Fit for 55. Läs mer

Stor fara med kommissionens förslag

Sverige måste verka kraftfullt och samfällt för att svensk industri ska ges förutsättningar att fortsätta klimatomställningen med bibehållen konkurrenskraft, skriver Balanskommissionen i en replik i Dagens Industri. Läs mer

”Svenskt jordbruk – avgörande för klimatomställningen och en grön tillväxt”

Svenskt jordbruk är avgörande för klimatomställningen och en grön tillväxt. Men lantbrukarna tyngs ofta av tung administration som försvårar deras jobb. Sveriges miljökrav gör att produkterna från svenska lantbruk blir dyrare, men vem ska ta kostnaden? Läs mer

Centern också kritisk till taxonomin

Även Centern stämmer in i kritiken mot taxonomin. Enligt partiet har processen där taxonomin tagits fram präglats av ett demokratiskt underskott. ”Många är forskarna som pekat på att mycket av det som vi anser är hållbart, som det svenska skogsbruket, etanolprodukten i Norrköping, biogasbussar i kollektivtrafiken, inte anses vara hållbart i taxonomin. Det innebär att […] Läs mer

M till attack mot EU:s taxonomi

I en debattartikel i DI kräver Moderaterna att Sverige stoppar EU:s taxonomi. Den största invändningen debattörerna lyfter fram är att svensk vattenkraft och skogsbruk kan komma att klassas som icke hållbart. Läs mer

Jätteinvestering i gröna proteiner av lantmännen

Investeringen om 800 miljoner kronor i bioraffinaderiet i Norrköping ska stärka Lantmännens position inom livsmedelsingredienser baserade på spannmål. Investeringen kommer att bidra till Lantmännens fortsatta tillväxt på området och kompletterar den befintliga produktionen av hållbara spannmålsbaserade biodrivmedel, koldioxid och foder. Den nya produktionslinjen beräknas vara i full drift 2023. Läs mer

BALKS remissvar på Skogsutredningen: ”Ett misslyckande”

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland med målet att nå noll nettoutsläpp 2045. Det är en enorm utmaning som hela det svenska samhället nu tar sig an och skogen har en avgörande roll i det arbetet. Skogsutredningens betänkande saknar förutsättningar för en sådan balans och fokus har i stället hamnat på frågan om hur mer skog ska bevaras från ett aktivt brukande. Läs mer

Dramatisk ökning av mineralutvinning krävs för att möta Paris-avtalet

För att möta behoven från den växande elbilsproduktionen måste utvinningen av nyckelmineraler öka 30-faldigt. Det menar en rapport från International Energy Agency, IEA. IEA är en oberoende organisation baserad i Paris. Enligt rapporten måste utvinningen av nickel, lithium och andra mineraler utökas dramatiskt de kommande 20 åren för att möta Paris-avtalets krav på att hålla […] Läs mer