Vill se mer landbaserad vindkraft

Landbaserad vindkraft är ett kostnadseffektivt verktyg för att bidra till lösningen på energikrisen, skriver företrädare för näringslivet och Balanskommissionen i Dagens Industri. ”Energikrisen utgjorde en betydande del av valrörelsen och kommer även att prägla den kommande mandatperioden. Behovet av ny och förnybar elproduktion har aldrig varit större. Samtidigt har det aldrig varit svårare att få […] Läs hela inlägget

Öppet brev: ”Höj nivån på EU-arbetet”

Balanskommissionens medlemmar är verksamma i svenska basnäringar och har som gemensam långsiktig affärsidé att bygga det nya hållbara och gröna Sverige. Vi har under den gångna mandatperioden presenterat förslag på hur miljö- och tillståndsprocesser kan förbättras och förenklas men också pekat på problematiken kring Sveriges svaga inflytande i EU-arbetet. Under de senaste två åren har […] Läs hela inlägget

Rapport: Tillståndsprocesser kan hämma hållbarhetsarbete

Tillståndsprocesser i samband med miljöprövning av industriell verksamhet riskerar att bli en hämsko för omställningen mot hållbarhet och försämra Sveriges internationella konkurrenskraft. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att den svenska miljöprövningen står inför ett vägval. Problemen handlar inte om brist på helhetsgrepp utan att den existerande miljölagstiftningen behöver genomföras och implementeras på ett mer […] Läs hela inlägget

”Kan bli omöjligt ge lån till skogsägare”

EU:s nya regelverk kring global avskogning kan få dramatiska konsekvenser. Blir förordningen verklighet riskerar finansiering av skogsbruk i Sverige och övriga EU att i praktiken förbjudas. Det varnar Landshypotek Bank för i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Banken välkomnar den insats EU gör att få till en avskogningsförordning, avsedd att stoppa att européernas agerande och konsumtion inte […] Läs hela inlägget

Nytt uppdrag ska främja vindkraft

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att hitta nya områden för havsbaserad vindkraft. Målet är att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år. De tekniska begränsningarna är få. Däremot har det visat sig vara en utmaning att hitta områden för storskalig vindkraft till havs utan att stöta på lokalt motstånd. Det har lett till flera uppmärksammade fall där kommuner stoppat […] Läs hela inlägget

Salamander kan stoppa batterifabrik

I augusti i år stod det klart att Volvos nya batterifabrik ska byggas i Mariestad. Men spår av en skyddad salamander i området kan stoppa bygget, skriver Aftonbladet som i sin tur hänvisar till P4 Skaraborg. – Den är ju strikt skyddad då, genom fjärde paragrafen i artskyddsförordningen. Och det här med att den är strikt […] Läs hela inlägget

”Krävs helt nytt förhållningssätt”

”I det nya, allvarliga läge som Sverige och Europa befinner sig i efter pandemi, krig och kostnadskriser behövs ett helt nytt förhållningssätt till industrins framtidssatsningar”. Det skriver Anders Sundström, ordförande Balanskommissionen, där Arise, Boliden, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra ingår, i en debattartikel på Alltinget. ”Många bolag som investerar i samhällsbyggnad och i gröna industriprojekt […] Läs hela inlägget

Balanskommissionens budskap till en ny regering

Balanskommissionens ordförande, Anders Sundström, före detta arbetsmarknads- och näringsminister (S), om vad maktskiftet innebär för kommissionens arbete framåt, och vad han vill att Sverige fokuserar på under det stundande ordförandeskapet i EU. Vad innebär maktskiftet för Balks arbete?  Det är för tidigt att bedöma, men redan innan valet fanns en majoritet för en bättre industripolitik, […] Läs hela inlägget

Kommuners nej till vindkraft ökar

Under 2021 stoppades åtta av tio vindkraftsprojekt av kommunala veton. Det kan jämföras med året innan då fyra av tio kraftverk stoppades, enligt Svensk Vindenergis senaste siffror. Samtidigt som södra Sverige har ett stort behov av el är det främst kommuner i den södra landsändan som säger nej till vindkraft, med hjälp av kommunala veton. […] Läs hela inlägget

Professorn: Reformera miljöbalken

Hur ska vi lösa dagens höga elpriser, framtidens behov av utbyggnad av kraftnät och ökat behov av el? I en debattartikel i SVD menar Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor för Handelshögskolan i Stockholm, att miljöbalken måste reformeras för att en utbyggnad av det svenska kraftnätet ska möjliggöras och för att vi ska få […] Läs hela inlägget