Lantmännen svarar på SvD:s ledare om taxonomin

I en ledare på SvD kritiserar Mattias Svensson EU:s taxonomiförordning. Svensson skriver bland annat att vi med taxonomin får en ”centraleuropeisk kohandel om vad som egentligen är hållbart. Snarare än att bidra till klarhet sopas komplexa avvägningar under mattan” Läs mer

”Man kan inte bygga en klimatomställning på importerade råvaror”

Flera röster höjs nu för att underlätta gruvdriften i Sverige. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) menar att det behövs fler gruvor om vi ska klara elektrifieringen. “Vi kan inte bara oja oss när vi läser att kobolt utvinns av barnarbetare i Kongo”, säger han i en intervju med SvD. Även facket kräver snabbare tillståndsprocesser. “Effektiva miljötillståndsprocesser är […] Läs mer

Regeringen vill korta tillståndsprocessen för elnät

I veckan beslutade regeringen om lagrådsremissen Moderna tillståndsprocesser för elnät. Den innehåller ett antal förslag som ska förenkla och förkorta tillståndsprocessen för elnätsutbyggnad. Läs mer

Krångliga elnätsprocesser hotar klimatmålen

Utbyggnad av vindkraften, elvägar, elektrifiering av industrin och nya industrier för grön teknologi har alla två saker gemensamt, de är nödvändiga för att nå klimatmålen och de kräver utbyggnad av elnäten. Därmed har de också en tredje sak gemensamt, de är drabbade av långa och segdragna tillståndsprocesser för att bli verklighet. Läs mer

Bristfälliga förslag kring elnäten i EUs taxonomi

Tanken med EU:s taxonomi är att möjliggöra grön omställning i Europa. Men den riskerar att få motsatt effekt i Sverige. Ellevio riktar nu kritik mot förslagets klassificering av elnäten. Läs mer

”Elanvändningen kan fördubblas – gigantisk utmaning”

För att Sverige ska klara klimatomställningen är vattenkraften essentiell. När industri och transport ska elektrifieras kan elanvändningen komma att fördubblas. Men krångliga tillståndsprocesser sätter käppar i hjulen. Exempelvis har Fortum kämpat i 15 år för att kunna renovera det samhällskritiska vattenkraftverket Untran. Se intervjun med Fortums Anton Steen. Läs mer

Klimatpolitiska rådet vill se snabbare tillståndsprocesser

Igår, torsdag den 25 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport som utvärderar regeringens samlade politik under hela 2020 i förhållande till klimatmålet.  Rådets experter pekar i årets rapport bland annat ut tillståndsprocesser och regelverk som tidskrävande, oförutsägbara och ett viktigt hinder för hållbara investeringar. Man lyfter elnätskoncessioner som ett tydligt exempel detta. Problemen har […] Läs mer

Stor outnyttjad rikedom i Sveriges berggrund

Över hela världen pågår det en jakt på kobolt, litium och andra metaller som behövs för att tillverka batterier. Sverige har en gigantisk outnyttjad resurs av kobolt, och behovet kommer bara att öka. Men det är svårt att etablera nya gruvor.  – Det finns flera dussin olika metaller i Sverige och i fallet med en […] Läs mer

Sverige rasar i gruvranking

I förra veckan kom en rapport från kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute som borde ha fått både näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Per Bolund (MP) att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. Fraser Institute mäter varje år hur attraktiva olika länder är för gruvinvesteringar. Och bilden är dessvärre att Sverige sjunker som en sten. 2016 hörde Sverige till de […] Läs mer

Svante Axelsson: ”Taxonomin riskerar att bromsa omställningen”

EU:s taxonomiförslag hotar att bromsa upp industrins omställning från fossilt till förnybart. Regeringen måste agera kraftfullt för att förändra EU-kommissionens förslag, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, på DI Debatt. Läs mer