Ny utredning för förenklad kontroll i livsmedelskedjan

Regeringen har utnämnt Magnus Oscarsson som särskild utredare för att effektivisera kontroll, avgiftsstruktur och finansiering i livsmedelskedjan. Syftet är att underlätta för företag, vilket ska bidra till ökad konkurrenskraft och stärkt försörjningstrygghet. Utredningen fokuserar på att skapa mer likvärdiga och effektiva kontroller, minska administrativa bördor och anpassa regler för små företag. Slutrapporten är planerad till […] Läs hela inlägget

Sverige ska stärka livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket har fått i uppdrag att utveckla och förbättra förslag riktade mot primärproduktionen av livsmedel. I Jordbruksverkets regleringsbrev för 2024 avsätter regeringen 20 miljoner kronor för att utveckla förslag på åtgärder som stärker Sveriges beredskap. Detta inkluderar rådgivning, en ny finansieringsmodell för investeringsstöd, samt ett paket för kompetensutveckling där aktiviteter kombineras för att stärka primärproduktionens […] Läs hela inlägget

Svenska kraftnät varnar för energikris

Svenska kraftnät varnar för en potentiell energikris i norra Sverige om inte elproduktionen ökar markant, enligt deras nya tioårsplan. Planen framhäver behovet av att investera i kraftnätet med flera hundra miljarder kronor och en storsatsning på vätgas. – Det är extremt stora mängder vi pratar om. Vi måste börja nu, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef på […] Läs hela inlägget

Sveriges EU-position lider av dålig struktur

Sverige saknar ofta saknar tillräcklig tid, struktur och resurser för att genomföra adekvata konsekvensanalyser, vilket leder till bristfälligt underlag. Detta problematiserar Sveriges position i förhandlingar i EU-parlamentet och för riksdagens lagstiftare. Det menar Anna Nilsson i en debattartikel i Land Skogsbruk. Skogsfrågorna spelar helt klart en huvudroll på EU-scenen nuförtiden, men Sverige tappar initiativ menar […] Läs hela inlägget

Rapport: Starkare Sverige i EU – måttfullare EU i Sverige

Sverige har sedan inträdet i EU tappat mark – vi är underrepresenterade i EU-systemet och har blivit sämre på förankring av nya strategier och initiativ. Samtidigt har flera branscher och sektorer drabbats av nitisk överimplementering av nya direktiv på hemmaplan, inte minst på miljöområdet. Hur har det kunnat bli så? Och hur kan politik, myndigheter […] Läs hela inlägget

Seminarium och rapportsläpp: Starkare Sverige i EU – måttfullare EU i Sverige

Sverige har sedan inträdet i EU tappat mark – vi är underrepresenterade i EU-systemet och har blivit sämre på förankring av nya strategier och initiativ. Samtidigt har flera branscher och sektorer drabbats av nitisk överimplementering av nya direktiv på hemmaplan, inte minst på miljöområdet. Hur har det kunnat bli så? Och hur kan politik, myndigheter […] Läs hela inlägget

Kristersson bjuder von der Leyen till Sverige och Finland

Ulf Kristersson har tillsammans med Finlands statsminister Petteri Orpo skrivit ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, för att lyfta skogsindustrins avgörande roll i Europa. De betonar skogarnas roll som koldioxidsänkor, och behovet av att kunna möta efterfrågan på hållbar råvaruförsörjning. Detta hotas, menar de, av att industrin stöter på svåra […] Läs hela inlägget

Så ser Balanskommissionen på regeringens löfte

Regeringen har i en debattartikel klargjort att de vill snabba på tillståndsprocesserna. Vad tycker Balanskommissionens medlemmar om regeringens arbete med frågorna såhär långt, och hur ser de på arbetet framåt? Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, LantmännenVad är viktigast för bättre tillståndsprocesser – snabbare handläggning eller översyn av miljöbalken? Vi behöver jobba med båda frågorna, brister i […] Läs hela inlägget

SCA behöver mer el – vill utöka vindkraft

SCA vill uppföra Sveriges största raffinaderi för biodrivmedel i Timrå, men stöter på hinder gällande elförsörjning. Företaget vill utöka sin vindkraft och behöver nya elledningar för projektet. – Förutsättningarna för att få tillstånd är svåra, säger SCA-chefen Roger Östlin. Energi- och näringsminister Ebba Busch besökte anläggningen nyligen. – Framtiden är grön och efterfrågan på biodrivmedel […] Läs hela inlägget

Regeringen vill snabba på tillståndsprocesserna

I en debattartikel i Dagens industri den 18 september 2023 uttrycker regeringen, representerad av Ebba Busch, energi- och näringsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, tillsammans med Mats Green från Moderaterna och Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna, sin avsikt att förbättra tillståndsprocesserna för företag inom klimatområdet. De menar att svenska företag är världsledande inom elektrifiering och […] Läs hela inlägget