”Artskyddet får fel effekt”

Avverkningen av Christer Falks 120 år gamla tallskog i Dalarna stoppades, efter att en grupp privatpersoner hittat växten knärot på marken. Knärot är en av de vanligare orkidéerna i Sverige och växer i nästan hela landet.

– Jag menar att det här artskyddet får fel effekt. Grupper med privatpersoner är ute i min skog och registrerar metodiskt arter, och jag blir belagd med förbuden och stå för kostnaden, säger Christer Falk.

Christer menar att risken är att skogsägare går ut och gallrar så hårt man kan, och avverkar småplättar som man får göra utan att anmäla det.

– Jag har alltså en procent av min skog som jag inte får röra, som är fredad för all framtid. Det är en ren konfiskering av privat egendom, och jag får inte heller en krona för det. Det är skandal att det kan gå till så här, menar Christer.

Läs mer på Lantbrukarnas riksförbund