Ny utredning för förenklad kontroll i livsmedelskedjan

Regeringen har utnämnt Magnus Oscarsson som särskild utredare för att effektivisera kontroll, avgiftsstruktur och finansiering i livsmedelskedjan. Syftet är att underlätta för företag, vilket ska bidra till ökad konkurrenskraft och stärkt försörjningstrygghet. Utredningen fokuserar på att skapa mer likvärdiga och effektiva kontroller, minska administrativa bördor och anpassa regler för små företag. Slutrapporten är planerad till 31 mars 2025.
– Med utredningen vill regeringen skapa verklig förenkling för företagen i livsmedelskedjan. För att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion är det avgörande att skapa goda förutsättningar för företagen, så att de kan växa och stärka sin lönsamhet. Där är regelförenklingar och administrativa lättnader en viktig del, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Läs mer