Så ser Balanskommissionen på regeringens löfte

Regeringen har i en debattartikel klargjort att de vill snabba på tillståndsprocesserna. Vad tycker Balanskommissionens medlemmar om regeringens arbete med frågorna såhär långt, och hur ser de på arbetet framåt? Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, LantmännenVad är viktigast för bättre tillståndsprocesser – snabbare handläggning eller översyn av miljöbalken? Vi behöver jobba med båda frågorna, brister i […] Läs hela inlägget

SCA behöver mer el – vill utöka vindkraft

SCA vill uppföra Sveriges största raffinaderi för biodrivmedel i Timrå, men stöter på hinder gällande elförsörjning. Företaget vill utöka sin vindkraft och behöver nya elledningar för projektet. – Förutsättningarna för att få tillstånd är svåra, säger SCA-chefen Roger Östlin. Energi- och näringsminister Ebba Busch besökte anläggningen nyligen. – Framtiden är grön och efterfrågan på biodrivmedel […] Läs hela inlägget

Regeringen vill snabba på tillståndsprocesserna

I en debattartikel i Dagens industri den 18 september 2023 uttrycker regeringen, representerad av Ebba Busch, energi- och näringsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, tillsammans med Mats Green från Moderaterna och Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna, sin avsikt att förbättra tillståndsprocesserna för företag inom klimatområdet. De menar att svenska företag är världsledande inom elektrifiering och […] Läs hela inlägget

Rapport om skogsbruket ger ny syn på klimatnyttan

Skogen ses som en värdefull resurs ur flera aspekter: virkesproduktion, förnybar energiproduktion, insatser till biokemiska produkter, rekreation, och biologisk mångfald. Men det är en begränsad resurs där användning av ett värde kan ske på bekostnad av ett annat. I den nya rapporten ”Skogens roll i energi- och klimatomställningen”, från SNS, beskrivs den svenska skogens roll […] Läs hela inlägget

Rapport: Elsystemet hotat av brist på vattenkraft

Byråkratin hindrar utbyggnaden av vattenkraft trots dess ökande betydelse för energistabiliteten, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Rapporten pekar på att även utan att bygga ut orörda älvar kan effekten höjas med upp till 3 400 MW för Sveriges tio största älvar. Detta skulle motsvara effekten av alla reaktorer i Forsmarks kärnkraftverk. Med en ökning […] Läs hela inlägget

Gruvstopp i Gåsgruvan hotar fisklivet och ökar kalkpriser

Mark- och miljödomstolens beslut att stoppa kalkbrytningen i Gåsgruvan nära Filipstad har lett till att 35 anställda mist sina jobb. Men det finns ytterligare konsekvenser – halva Sveriges sjökalk, som används för att neutralisera försurning i sjöar, kommer från denna gruva. Det hotar fisklivet i sjöarna. – Vi blev väldigt förvånade och bestörta när domen […] Läs hela inlägget

Regeringen ger tillväxtverket uppdrag att samordna nyindustrialisering i Norrland

Regeringen har beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att samordna och stödja den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Uppdraget inkluderar att främja samverkan mellan statliga myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen. Tillväxtverket ska fokusera på områden med särskilt stora utmaningar och sprida kunskap och erfarenheter […] Läs hela inlägget

Förbättrad övervakning av statliga stöd till företag

Regeringen har utfärdat två uppdrag till Tillväxtanalys och Ekonomistyrningsverket för att förbättra övervakningen av statliga stöd till företag, i linje med regeringens mål att optimera användningen av offentliga medel. Energi- och näringsminister Ebba Busch understryker betydelsen av ändamålsenlig användning av statliga resurser och påpekar att dessa uppdrag är avgörande för att säkerställa effektiv utförande av […] Läs hela inlägget

Stärkt energiplanering för grön elektrifiering

Regeringen har gett Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att förstärka den regionala och lokala energiplaneringen för att driva fram elektrifiering och gröna omvandlingar. Målet är att samordna insatser, särskilt på lokal och regional nivå, för att hantera den växande elanvändningen i takt med utbyggnaden av elproduktion och nät. Planeringen ska även […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här hittar ni Svenskt Näringsliv

Under årets Almedalsvecka lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som är helt avgörande för Sveriges kommande utveckling. Med rätt förutsättningar kan svenska företag fortsätta lösa våra största utmaningar. Men det krävs mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser, vassare utbildningsinsatser och att nya idéer välkomnas. Under Almedalsveckan lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som har […] Läs hela inlägget