Svenskt näringsliv: Taxonomin hotar klimatomställningen

Det finns en oro över att den föreslagna taxonomin kan komma att få en negativ påverkan på våra möjligheter att nå klimatmålen och slå hårt mot svenska företags konkurrenskraft och därmed även vårt välstånd. Det är tydligt att taxonomin inte går i linje med och understödjer den svenska strategin för fossilfrihet. Det finns en brist […] Läs mer

IVA anordnar webbinarium om EU:s Taxonomi

Balanskommissionen har tidigare skrivit om EU:s nya taxonomiförordning och hur den kommer påverka Sverige om regelverket tillämpas. Bland annat kommer skogsnäringen och viss förnybar energi klassas som icke hållbara vilket försvårar Sveriges möjligheter att nå unionens hållbarhetskrav. Läs mer

Elbrist eller kapacitetsbrist?

Elbrist har varit ämne för diskussion under de senaste kalla veckorna i Sverige. En uppmaning om att inte dammsuga gick till och med ut i SVT. Men i själva verket råder det ingen elbrist i Sverige, tvärtom. Läs mer

Vanligt med konflikter mellan stat och skogsägare

En ny forskningsrapport visar att konflikter mellan skogsägare och staten om skötseln av skogen är vanliga. – Den enskilda skogsägaren som vårdat sin skog i generationer kommer ofta i kläm, säger Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitet till SVT. Läs mer

Skogsbruk riskerar uteslutas från ”grön” lista

EU:s nya taxonomi ska definiera vad som är hållbara satsningar och inte. Men förslaget har väckt kritik i Sverige, och regering och skogsägare är oroade för hur skogsbruket kommer att påverkas. Läs mer

Branschen uppdaterar färdplan: ”Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

2021 har inletts med minusgrader i nästan hela landet. De kallare temperaturerna i kombination med att industrierna kommit igång och högre behov av uppvärmning har gjort att elpriset börjat stiga. Läs mer

Lovande fynd av sällsynta jordartsmetaller i Bergslagen

Sällsynta jordartsmetaller kommer att spela en avgörande roll i omställningen till en fossilfri värld. Nu har lovande fyndigheter gjorts i Bergslagen. Men tillståndsgivningen fungerar som en bromskloss för ny svensk gruvverksamhet. Läs mer

Webbinarium 3 februari

Hur får vi en lagstiftning och miljöprövningar som främjar – inte motverkar, gröna industriprojekt? Sverige står inför en omfattande grön omställning som kräver såväl investeringar som beslutskraft från stat och näringsliv. Balanskommissionen har tagit fram en ny rapport med ett antal konkreta förslag på hur Sverige återigen ska ta ledartröjan i det globala hållbarhetsarbetet genom […] Läs mer

Inlaga till EU:s Taxonomiförordning

Balanskommissionens varnar för långtgående negativa konsekvenser av EU:s Taxonomi. Det förslag som nu lagts fram kräver kraftfulla och skyndsamma insatser från den svenska regeringen för att inte det slutliga förslaget ska åsamka svensk industri, svensk konkurrenskraft och den svenska klimatomställningen betydande skada. Läs mer

Balanskommissionens syn på EU:s nya taxonomiförordning

EU-kommissionen presenterade nyligen sitt lagförslag för en taxonomi som ska reglera satsningar inom regionen. Ett mycket detaljerat klassificeringssystem som ska främja hållbar utveckling. Regelverket kommer bland annat att vara styrande för hur banker väljer att låna ut pengar och hur finansmarknaden värderar investeringar, och kommer således få en stor påverkan. Läs mer