Boliden: ”Svenska politiker måste bevaka svensk industris intressen”

Klas Nilsson, Bolidens kommunikationschef, ger en statusuppdatering kring läget för svensk gruvdrift och arbetet med Taxonomin i EU. Boliden är igång med ett nytt tillstånd för att på sikt bryta mer i Bolidenområdet. Ser vi en ljusning för gruvindustrin? Vi är naturligtvis tillfreds med att vi kunnat erhålla tillstånd för att investera i befintlig verksamhet […] Läs hela inlägget

Hur kan vi öka representationen i EU?

Seminarium: Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademin bjuder in till seminarium om Sveriges roll i EU. Ett tema Balanskommissionen behandlade i rapporten ”En EU-agenda för Sverige”, som släpptes innan sommaren.  Seminariet hålls den 12 september. ”Det är viktigt med en jämn representation från alla EU-länder i EU-kommissionen och just nu råder det brist på svenskar inom EU:s institutioner. Detta […] Läs hela inlägget

Sverige kan förlora mängder vattenkraft

”Vattenkraften är ryggraden i det svenska elsystemet. Närmare hälften av den svenska elproduktionen kommer från vattenkraft. Den är utsläppsfri och producerar el till en mycket låg kostnad. Dess betydelse för Sveriges industrialisering och högteknologiska välfärdssamhälle går knappast att överskatta. Om inte regeringen pausar den pågående omprövningen hotas Sverige av betydande bortfall av billig och utsläppsfri […] Läs hela inlägget

EU:s skogsstrategi kan bli kostsam för svenskt skogsbruk

Balanskommissionen har presenterat ett dokument med en simulering av svenskt skogsbruk för riksdagsledamöter och tjänstemän i Regeringskansliet. Simuleringen utvärderar hur två av EU:s strategier kan påverka svenskt skogsbruk. Här är några av slutsatserna: • EU:s skogsstrategi riskerar att bli kostsam för svenskt skogsbruk, svensk skogsindustri, och kontraproduktivt för Sveriges bidrag till klimatarbetet. • De minskade […] Läs hela inlägget

Positiva besked för vattenkraften

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet. Regeringen har även beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten utreda vattenkraftens lokala och regionala […] Läs hela inlägget

Ändringar av artskyddsförordningen underlättar för skogsägare

Regeringen har beslutat om ändringar i artskyddsförordningen. Syftet med ändringarna är att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet, enligt ett pressmeddelande från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Ändrad praxis och tillämpning av de två EU-direktiven har lett till stor osäkerhet och otydlighet kring hur skogsbruket kan visa tillräcklig hänsyn gentemot arter som skyddas enligt artskyddsförordningen. Regeringen […] Läs hela inlägget

Balanskommissionens seminarium i Almedalen

Vad händer om EU börjar bestämma över den svenska skogen? Beskrivning av samhällsfrågan: Det går inte att på EU-nivå reglera och styra skogsfrågor – de nationella olikheterna är för stora. Ändå har EU-kommissionen det senaste året presenterat förslag som skulle få mycket stor och sannolikt negativ inverkan på svenskt skogsbruk. Hur bör Sverige agera och […] Läs hela inlägget

Regeringen vill ha skogsakademi för EU:s beslutsfattare

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, förbereda och genomföra en skogsakademi för beslutsfattare inom EU. Uppdraget avseende den andra exkursionen inom ramen för skogsakademin ska genomföras senast den 31 december 2022. Läs mer Läs hela inlägget

LRF jublar över riksdagens besked

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. ”Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför […] Läs hela inlägget

SCA vill göra gigantisk vindkraftssatsning

SCA vill genomföra en jättesatsning på vindkraft som skulle kunna komma att motsvara hela effekten från Sveriges vattenkraft. Det pågår en historisk satsning på fossifritt stål i Norrland – en satsning som kommer att kräva enorma mängder grön el. Skogsbolaget SCA skissar just nu på en plan motsvarande 65 TWh på bolagets marker, främst i […] Läs hela inlägget