SCA och Holmen svarar efter ministermötet

Måndag den 17 april träffade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren aktörer i jordbruks- och skogsbrukssektorn för ett rundabordssamtal om vad de ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter, och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna inom jordbruket och skogsbruket ska minska sina koldioxidutsläpp. SCA och Holmen […] Läs hela inlägget

Lena Ek i DN: ”Förnybara drivmedel är avgörande för beredskapen”

”Ökad produktion av förnybara drivmedel som utgår från restprodukter skulle minska vår sårbarhet, skapa tillväxt och bidra till att Sverige når sina klimatpolitiska mål. Jag föreslår därför ett nytt styrmedel i form av intäktsgarantier till företag. Styrmedlet kommer att fungera oavsett utvecklingen av reduktionsplikten”, skriver regeringens särskilda utredare och Balanskommissionens förra ordförande Lena Ek i […] Läs hela inlägget

Nytt EU-beslut: Skogens bioenergi är fortsatt 100% förnybart

Bioenergi från skogen i form av grot och bränsleved kommer även i fortsättningen räknas som 100 procent förnybart. Det beslutades i EU-parlamentet den 30 mars. ”Det är en stor lättnad. Skogsbränslen har varit centralt för att vi ska kunna ha en i princip fossilfri uppvärmning, och fasa bort fossilt i allt från stora industrier till växthus. Nu […] Läs hela inlägget

Rapport: Samhällsekonomiska konsekvenser av försenade nätinvesteringar

Sverige står just nu inför en omfattande energiomställning och elektrifiering kopplat till ambitiösa klimatmål och möjligheter till stärkt svensk konkurrenskraft för vilka elnät spelar en central roll. Sveriges elnät är idag ålderstiget och nätföretagen befinner sig i ett stadie av kraftiga återinvesteringar.Läs eller ladda ner hela rapporten Under 2022 uttryckte Energimarkandsinspektionen (Ei) en intention att […] Läs hela inlägget

Video: Trångt i elnäten – se hela seminariet

Sveriges elnät är ålderstiget och nätföretagen står inför betydande återinvesteringar. Samtidigt ställs höga krav på nya, snabba och kraftfulla elnätsinvesteringar för att möjliggöra energiomställningen där elbehovet förväntas öka kraftigt medan produktionen decentraliseras. Onsdagen den 4/4 bjöd Balanskommissionen in till webbinarium för att belysa utmaningarna med de svenska elnäten. Se hela seminariet i efterhand. Läs hela inlägget

Webbinarium och rapportsläpp: Trångt i elnäten

Sveriges elnät är ålderstiget och nätföretagen står inför betydande återinvesteringar. Samtidigt ställs höga krav på nya, snabba och kraftfulla elnätsinvesteringar för att möjliggöra energiomställningen där elbehovet förväntas öka kraftigt medan produktionen decentraliseras. Se sändningen live här med start 10.00:  https://balanskommissionen.titta.io/  Balanskommissionens ordförande och tidigare näringsminister Anders Sundström inledningstalar följt av elnätsrapportsläpp med AFRY. Rapporten presenteras av […] Läs hela inlägget

Förslag på prövning av Natura 2000

Gruvbranschen sliter med tuffa tillståndsprocesser. Arbetet med att utreda frågan om omprövning av Natura 2000-tillståndet är slutfört. Utredaren har kommit med förslag på förändringar. – Den gröna omställningen behöver de svenska gruvorna. Det är prioriterat för regeringen att Sverige har moderna och effektiva tillståndsprocesser. Utredningen som Inge Karlström nu slutfört är ett viktigt bidrag till […] Läs hela inlägget

”Skogsnäringen gör den gröna omställningen möjlig”

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna, skriver i en krönika på Land Lantbruk och Skogsbruk att det är missvisande att utmåla skogsindustrin som ett hot mot hållbar tillväxt. Han menar i stället att skogsbruket ska ses som en nödvändig del av den svenska omställningen. ”Skogsnäringen gör den gröna omställningen möjlig. Tillgången till skogen och dess […] Läs hela inlägget

Regeringen vill påskynda utbyggnad av vindkraft

Sverige följer inte EU:s förnybarhetsdirektiv som säger att det ska ta max två år att få tillstånd att bygga ny vindkraft. Ny statistik från Svensk vindenergi visar att det tar i snitt sex år att få tillstånd att bygga vindkraftpark på land. Nu vill regeringen korta tillståndstiden – genom att tillsätta en ny utredning. – […] Läs hela inlägget

Nu ska vattenkraftprövningen ses över

Regeringen har gett Svenska Kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att kartlägga vilka konsekvenser prövningen av vattenkraft kan få för elsystemet och en trygg elförsörjning. Detta med bakgrund av behovet av att säkra ett robust kraftsystem som snabbt kan svara upp mot förändrade behov. Vattenkraften spelar i dag en central roll för Sveriges fossilfria […] Läs hela inlägget