Regeringen ger tillväxtverket uppdrag att samordna nyindustrialisering i Norrland

Regeringen har beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att samordna och stödja den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Uppdraget inkluderar att främja samverkan mellan statliga myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen. Tillväxtverket ska fokusera på områden med särskilt stora utmaningar och sprida kunskap och erfarenheter […] Läs hela inlägget

Förbättrad övervakning av statliga stöd till företag

Regeringen har utfärdat två uppdrag till Tillväxtanalys och Ekonomistyrningsverket för att förbättra övervakningen av statliga stöd till företag, i linje med regeringens mål att optimera användningen av offentliga medel. Energi- och näringsminister Ebba Busch understryker betydelsen av ändamålsenlig användning av statliga resurser och påpekar att dessa uppdrag är avgörande för att säkerställa effektiv utförande av […] Läs hela inlägget

Stärkt energiplanering för grön elektrifiering

Regeringen har gett Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att förstärka den regionala och lokala energiplaneringen för att driva fram elektrifiering och gröna omvandlingar. Målet är att samordna insatser, särskilt på lokal och regional nivå, för att hantera den växande elanvändningen i takt med utbyggnaden av elproduktion och nät. Planeringen ska även […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här hittar ni Svenskt Näringsliv

Under årets Almedalsvecka lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som är helt avgörande för Sveriges kommande utveckling. Med rätt förutsättningar kan svenska företag fortsätta lösa våra största utmaningar. Men det krävs mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser, vassare utbildningsinsatser och att nya idéer välkomnas. Under Almedalsveckan lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som har […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen Södra deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Södra arrangerar eller deltar i. Geopolitical and economic developments – navigating a new global era​ Tid: Onsdag 28 juni 13:30-14:30​ Arrangör: Dagens Industri, Citi​ […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen SCA deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang SCA arrangerar eller deltar i. Vart är vi på väg – långa köer eller hållbar järnväg som binder ihop Sverige?​ Tid: Onsdag 28 juni 14:30-15:15​ […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen Lantmännen deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Lantmännen arrangerar eller deltar i. Lantmännen kommer att delta i Drivkraft Sveriges seminarier under torsdagen 29 juni.​ Från pandemi till krig ​ Arrangör: Drivkraft […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen Holmen deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Holmen arrangerar eller deltar i. Holmen kommer att anordna rundabordssamtal tillsammans med de politiska ungdomsförbunden om miljötillståndfrågor under tisdagen.  Utmaningar och möjligheter inom energitransitionen – […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen Ellevio deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Ellevio arrangerar eller deltar i. Landskampen om el – var byggs framtiden först och vilka får vänta?​ Tid: Onsdag 28 juni 11:30-12:15​ […] Läs hela inlägget

Rapport från Ellevio: ”Kraftfull ökning av elanvändning”

Omställningen till ett fossilfritt Sverige kommer att innebära en dramatisk ökning av efterfrågan på el över hela landet. I en ny rapport, genomförd av Sweco på uppdrag av Ellevio, kartläggs hur elanvändningen kommer att öka i Sveriges regioner, vilka verksamheter som driver ökningen och var ny elproduktion kommer byggas. – Utvecklingen när det gäller elanvändning […] Läs hela inlägget