Vindkraft bidrog till elprissänkning

Under oktober månad sjönk elprisnivåerna från augusti och septembers rekordnivåer i södra Sverige. Oktober bjöd på ett helt annat prisläge. I oktober landade snittpriset i SE4 på 81,3 öre, vilket är det lägsta priset sedan i juli 2021. I SE3 blev snittet 80,6 öre/kW – det lägsta sedan februari i år, enligt energi.se. Flera faktorer […] Läs hela inlägget

Boliden: Förslag riskerar få motsatt effekt

Regeringens utredning om en tryggad försörjning av metaller och mineraler är klar. För att uppnå syftet hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral menar utredningen att det behövs en kombination av åtgärder som syftar till att stärka attraktiviteten för investeringar, åtgärder som stärker förmågan att hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjor i näringslivet och åtgärder som leder […] Läs hela inlägget

Så påverkas skogsbruket av den gröna given

The green deal, eller den gröna given, är EU:s ambitiösa program för att Europa ska ställa om till en grön ekonomi. Tidningen Näringsliv har pratat med flera experter, som skriver under på huvudsyftet, men menar att förslagen är många, oöverblickbara, och kan slå hårt mot branscher, som skogsbruket. Läs artikeln här Läs hela inlägget

Grattis Jessika Roswall

Balanskommissionen gratulerar Jessika Roswall till det viktiga uppdraget som Sveriges EU-minister Grattis Jessika Roswall till nya jobbet som EU-minister och till Christian Danielsson till uppdraget som statssekreterare. En stark svensk röst i EU-samarbetet har aldrig varit viktigare och det kommande svenska ordförandeskapet innebär att regeringen har en stor och betydelsefull uppgift framför sig. Förutsättningarna för […] Läs hela inlägget

Kommentar till den nya regeringen

Balanskommissionens ordförande, Anders Sundström, kommenterar den nya regeringen. ”Den nya regeringens beslutade inriktning om att effektivisera tillståndsprocesser och korta ledtider välkomnas av Balanskommissionen. Klimatfrågorna är akuta och industrin står redo att ta sitt ansvar i Sveriges gröna omställning. Det är nu hög tid att gå från ord till handling. Ambitionen om ett omtag av tillståndsfrågorna […] Läs hela inlägget

”Fossilfri teknik kan bli viktigaste exporten”

Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland lägger grunden för ökat välstånd. Våra näringsområden står för drygt 70 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Nu måste den nya regeringen gasa på i klimat­omställningen, i stället för att bromsa in, skriver företrädare för Fossil­fritt Sverige och ett 20-tal utsläppsbranscher. Debattörerna, som representerar branscher från skog […] Läs hela inlägget

Vill se mer landbaserad vindkraft

Landbaserad vindkraft är ett kostnadseffektivt verktyg för att bidra till lösningen på energikrisen, skriver företrädare för näringslivet och Balanskommissionen i Dagens Industri. ”Energikrisen utgjorde en betydande del av valrörelsen och kommer även att prägla den kommande mandatperioden. Behovet av ny och förnybar elproduktion har aldrig varit större. Samtidigt har det aldrig varit svårare att få […] Läs hela inlägget

Öppet brev: ”Höj nivån på EU-arbetet”

Balanskommissionens medlemmar är verksamma i svenska basnäringar och har som gemensam långsiktig affärsidé att bygga det nya hållbara och gröna Sverige. Vi har under den gångna mandatperioden presenterat förslag på hur miljö- och tillståndsprocesser kan förbättras och förenklas men också pekat på problematiken kring Sveriges svaga inflytande i EU-arbetet. Under de senaste två åren har […] Läs hela inlägget

Rapport: Tillståndsprocesser kan hämma hållbarhetsarbete

Tillståndsprocesser i samband med miljöprövning av industriell verksamhet riskerar att bli en hämsko för omställningen mot hållbarhet och försämra Sveriges internationella konkurrenskraft. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att den svenska miljöprövningen står inför ett vägval. Problemen handlar inte om brist på helhetsgrepp utan att den existerande miljölagstiftningen behöver genomföras och implementeras på ett mer […] Läs hela inlägget

”Kan bli omöjligt ge lån till skogsägare”

EU:s nya regelverk kring global avskogning kan få dramatiska konsekvenser. Blir förordningen verklighet riskerar finansiering av skogsbruk i Sverige och övriga EU att i praktiken förbjudas. Det varnar Landshypotek Bank för i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Banken välkomnar den insats EU gör att få till en avskogningsförordning, avsedd att stoppa att européernas agerande och konsumtion inte […] Läs hela inlägget