Guide till Almedalen: Här hittar ni Svenskt Näringsliv

Under årets Almedalsvecka lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som är helt avgörande för Sveriges kommande utveckling.

Med rätt förutsättningar kan svenska företag fortsätta lösa våra största utmaningar. Men det krävs mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser, vassare utbildningsinsatser och att nya idéer välkomnas.

Under Almedalsveckan lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som har stor betydelse för Sveriges utveckling. De undersöker de gemensamma nämnare som kan forma framtidens energipolitik, presenterar förslag för att vända produktivitetsutvecklingen, diskuterar näringslivets roll i totalförsvaret och bjuder in till samtal om hur man kan lösa kompetensbristen inom både privat och offentlig sektor.

Välkommen till trädgården på Hamngatan 3 i Visby. Alla är välkomna att ta del av både Svenskt Näringslivs och deras medlemsorganisationers seminarier och aktiviteter.

Här är seminarierna Svenskt Näringsliv deltar i