Ska svenska mineraler stanna i marken?

Mineralstrategin kom 2013 och pekade ut riktningen för den svenska mineral- och gruvpolitiken – med ökad tillväxt och konkurrenskraft för mineralnäringen i fokus. I strategin pekades inte bara på näringens potential som tillväxtskapare utan också på dess betydelse för den hållbara omställningen. Tillgång till mineraler som koppar är en förutsättning för att skapa grön teknologi, […] Läs mer

Ett hållbart transportsystem förutsätter mer gods på järnväg och via sjöfart

Svenska godstransporter har de senaste åren hamnat i fokus för såväl tillväxt- och näringspolitiken som miljö- och klimatpolitiken. Som en liten, exportberoende industrination i norra Europa är transport- och logistikfrågor avgörande för Sverige. Samtidigt har regeringen en ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och här är omställningen av transportsektorn en central […] Läs mer