”Obefintliga marginaler i elsystemet”

Flera företrädare för näringslivet och medlemmar i BALK menar i en debattartikel i DN att elmarknaden är daterad. De hänvisar till att obefintliga marginaler i elsystemet, klimatomställningens krav och ­det säkerhetspolitiska läget har avslöjat bristerna i dagens kortsiktiga elmarknad. ”En skyndsam statlig översyn och konkreta reformer behövs. Sverige måste systematiskt bygga tillräckligt med fossilfri elproduktion, […] Läs hela inlägget

Så ska kommuner tacka ja till vindkraft

Vindkraftsutbyggnad har stött på starkt motstånd av kommuner runt om i landet. På onsdagen höll regeringen en presskonferens där de lanserade ett fyrapunktsprogram för att få kommuner att tacka ja till vindkraft. – Vi tolkar regeringens förslag positivt. Vetofrågan har blivit en av de största utmaningarna för att kunna realisera ny förnybar och kostnadseffektiv kraftproduktion. […] Läs hela inlägget

Försvarssatsning kan stoppa vindkraft

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ska det svenska försvaret rustas upp. Men kommer en satsning på försvaret sätta ytterligare käppar i hjulet på den nödvändiga utbyggnaden av svensk vindkraft? Det frågar sig DI:s Frida Wallnor i en ledare. ”Faktum är att försvaret redan innan krigsutbrottet sade nej till de flesta remisser om att […] Läs hela inlägget

Rapportsläpp och seminarium: En EU-agenda för Sverige med sikte på ordförandeskapet 2023 och vidare

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har omkullkastat alla prognoser och planer för Europasamarbetet genom att både utlösa den största flyktingkrisen sedan andra världskriget i Europa och genom att drastiskt försämra säkerhetsläget på kontinenten. I detta perspektiv blir EU ännu mer centralt för Sveriges framtid. Det svenska ordförandeskapet första halvåret 2023 sammanfaller med en för EU formativ […] Läs hela inlägget

”Ställ inte kraftslag mot varandra”

”Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen." Läs hela inlägget

DI-debatt: ”Snart stannar Sverige”

”Ny tillämpning av artskyddsförordningen kan innebära att alla handlingar som kan orsaka att en fågel störs eller skadas är förbjudna. I praktiken innebär det att all mark-, vatten- och luftanvändning i Sverige påverkas." Läs hela inlägget

Kommunalt veto har kostat 650 miljoner

Det kommunala vetot gör att en kommun i nuläget – i princip – när som helst i processen kan säga nej till en projekterad vindkraftspark. Det har kostat omkring 650 miljoner kronor i nedlagda projekt för vindkraftsbolagen, enligt en artikel i DI. Läs hela inlägget

Hållbar vattenförsörjning – vad krävs av tillståndsprocesserna

Tillståndsprocesser är sedan länge omdiskuterade. De uppfattas ofta som komplexa. Kommunikationen mellan myndigheter och den som ansöker är inte alltid den bästa. Vad krävs för mer förutsägbara och kortare processer?  Miljöbalkens tillståndsregler har ifrågasatts av näringsliv och politiker i samband med cementadomen i juli 2021. Men debatten har stundtals präglats av bristande kunskaper om lagstiftningen […] Läs hela inlägget

Balanskommissionen kommenterar elektrifieringsstrategin

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för elektrifiering. I strategin tar regeringen ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering. En plan för att hantera hinder för en ökad elektrifiering ingår också i strategin.  Här är Balanskommissionens första reaktioner på strategin.  Anton Steen, ansvarig för public affairs på Fortum applåderar […] Läs hela inlägget

Ny rapport: Länsstyrelsernas samordnande och sektorsövergripande uppdrag – klarar de av balansen mellan bevarande och utveckling?

Thomas Pålsson, senast generaldirektör vid Statens servicecenter, har på uppdrag av Balanskommissionen skrivit en oberoende analys om de regionala tillsynsmyndigheternas uppdrag och ansvar – och hur förvaltningen fungerat i praktiken. Klarar dagens länsstyrelser av att balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga uppdragen? Tillståndsprocessernas betydelse för basindustrins utveckling har illustrerats i flera kända fall under den […] Läs hela inlägget