Dramatisk ökning av mineralutvinning krävs för att möta Paris-avtalet

För att möta behoven från den växande elbilsproduktionen måste utvinningen av nyckelmineraler öka 30-faldigt. Det menar en rapport från International Energy Agency, IEA. IEA är en oberoende organisation baserad i Paris. Enligt rapporten måste utvinningen av nickel, lithium och andra mineraler utökas dramatiskt de kommande 20 åren för att möta Paris-avtalets krav på att hålla […] Läs mer

Första rapporten om miljöprövningar klar

Miljöprövningsprocesser är ofta långa och kostsamma. Nu är den första rapporten om tillämpningen av miljöprövningar klar. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen förberett så att myndigheten kan ansvara för en samlad statistik om miljötillståndsprövningen. Statistiken är en sammanställning av uppgifter från Domstolsverket och länsstyrelserna för verksamhetsåret 2020. Där går att utläsa hur lång prövningstiden varit […] Läs mer

Klimatanalys kan bli betungande för skogsägare

Skogsägare med ett innehav på 13 hektar eller mer måste från och med nästa år klimatanalysera sitt skogsbruk för att klassas som hållbara enligt EU:s nya taxonomi. Enligt EU:s nya taxonomi klassas svenskt skogsbruk som grönt om det uppfyller vissa kriterier. Men det kommer krävas administration som kan bli betungande för mindre skogsägare att uppfylla […] Läs mer

Intervju med Johan Lindehag om moderna tillståndsprocesser

Sverige står inför stora utmaningar med eldistributionen. Samtidigt pågår en historisk elektrifiering av hela samhället när vi ska ställa om för att rädda klimatet. Hur löser vi de nödvändiga utbyggnaderna av elnätet när tiden är knapp? Läs intervjun med Ellevius vd, Johan Lindehag. Läs mer

Lantmännen svarar på SvD:s ledare om taxonomin

I en ledare på SvD kritiserar Mattias Svensson EU:s taxonomiförordning. Svensson skriver bland annat att vi med taxonomin får en ”centraleuropeisk kohandel om vad som egentligen är hållbart. Snarare än att bidra till klarhet sopas komplexa avvägningar under mattan” Läs mer

”Man kan inte bygga en klimatomställning på importerade råvaror”

Flera röster höjs nu för att underlätta gruvdriften i Sverige. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) menar att det behövs fler gruvor om vi ska klara elektrifieringen. “Vi kan inte bara oja oss när vi läser att kobolt utvinns av barnarbetare i Kongo”, säger han i en intervju med SvD. Även facket kräver snabbare tillståndsprocesser. “Effektiva miljötillståndsprocesser är […] Läs mer

Regeringen vill korta tillståndsprocessen för elnät

I veckan beslutade regeringen om lagrådsremissen Moderna tillståndsprocesser för elnät. Den innehåller ett antal förslag som ska förenkla och förkorta tillståndsprocessen för elnätsutbyggnad. Läs mer

Krångliga elnätsprocesser hotar klimatmålen

Utbyggnad av vindkraften, elvägar, elektrifiering av industrin och nya industrier för grön teknologi har alla två saker gemensamt, de är nödvändiga för att nå klimatmålen och de kräver utbyggnad av elnäten. Därmed har de också en tredje sak gemensamt, de är drabbade av långa och segdragna tillståndsprocesser för att bli verklighet. Läs mer

Bristfälliga förslag kring elnäten i EUs taxonomi

Tanken med EU:s taxonomi är att möjliggöra grön omställning i Europa. Men den riskerar att få motsatt effekt i Sverige. Ellevio riktar nu kritik mot förslagets klassificering av elnäten. Läs mer

”Elanvändningen kan fördubblas – gigantisk utmaning”

För att Sverige ska klara klimatomställningen är vattenkraften essentiell. När industri och transport ska elektrifieras kan elanvändningen komma att fördubblas. Men krångliga tillståndsprocesser sätter käppar i hjulen. Exempelvis har Fortum kämpat i 15 år för att kunna renovera det samhällskritiska vattenkraftverket Untran. Se intervjun med Fortums Anton Steen. Läs mer