Webbinarium och rapportsläpp: Trångt i elnäten

Sveriges elnät är ålderstiget och nätföretagen står inför betydande återinvesteringar. Samtidigt ställs höga krav på nya, snabba och kraftfulla elnätsinvesteringar för att möjliggöra energiomställningen där elbehovet förväntas öka kraftigt medan produktionen decentraliseras.

Se sändningen live här med start 10.00:  https://balanskommissionen.titta.io/

  • Under arbetet med intäktsregleringen inför nästa regleringsperiod 2024-2027 har Energimarknadsinspektionen föreslagit genomgripande förändringar. Bland annat när det gäller beräkningsmetod för värdet på elnätsanläggningar.
  • 120 elnätsföretag, stora som små, privata som offentliga – har överklagat Ei:s förslag, eftersom intäktsramarna kommer att leda till färre investeringar och en reducerad utbyggnadstakt av Sveriges elnät.
  • Vilka samhällsekonomiska konsekvenser riskerar att uppstå till följd av en förändrad nätreglering med minskade incitament för nätföretagen att investera i elnätet?

 Balanskommissionens ordförande och tidigare näringsminister Anders Sundström inledningstalar följt av elnätsrapportsläpp med AFRY. Rapporten presenteras av Anne Grevener Steen, Manager, AFRY Management Consulting. Därefter panelsamtal tillsammans med Fredrik Olovsson (S), Christofer Fjellner (M), Jessica Stegrud (SD), Hans Kreisel (VD Nordion), Johan Lindehag (VD Ellevio), Hans Carlsson (Arise) och Roger Östlin (SCA) modererat av Karin Emanuelli. Fler namn kan tillkomma.

Tid och format
Seminariet livesänds via länk mellan 10:00-11:00 5 april.

Anmälan
Bekräfta ditt deltagande via mejl till louise.bjerrek@diplomatcom.com senast 4/4. Videolänk skickas ut i god tid innan webbinariet påbörjas.

Om Balanskommissionen
Balanskommissionen är ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling. Bakom kommissionen står bolagen Arise, Holmen, Ellevio, Lantmännen, SCA, Svenskt Näringsliv samt Södra Skogsägarna.