Förslag på prövning av Natura 2000

Gruvbranschen sliter med tuffa tillståndsprocesser. Arbetet med att utreda frågan om omprövning av Natura 2000-tillståndet är slutfört. Utredaren har kommit med förslag på förändringar.

– Den gröna omställningen behöver de svenska gruvorna. Det är prioriterat för regeringen att Sverige har moderna och effektiva tillståndsprocesser. Utredningen som Inge Karlström nu slutfört är ett viktigt bidrag till det arbetet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Sverige sitter på enorma resurser i form av mineraler som är avgörande för klimatomställningen. Men det är svårt för gruvbolagen att få upp dem ur marken. Det har höjts starka röster om att effektivisera tillståndsprocesserna. Klimat- och näringslivsdepartementet har nu mottagit utredaren Inge Karlströms utredning.

Den svenska minerallagstiftningen är uppbyggd för att ge förutsättning för en sökande att från prospektering nå fram till gruvdrift genom att successivt kunna finansiera projektet och öka kunskaperna. En fråga som skapat osäkerhet i tillståndsprocesserna är när i prövningen som frågan om Natura 2000-tillstånd ska ske. Praxis genom domstolsbeslut har utvecklats till att ske i samband med beslut om bearbetningskoncession. Denna praxis riskerar att hämma utvecklingen då stora resurser måste läggas i ett tidigt skede, ofta i ett skede innan detaljer för verksamheten är specificerade som till exempel verksamhetsområdets utformning.

Utredaren har mot bakgrund av denna risk, i den utsträckning det varit möjligt med hänsyn till EU-rätten, nu kommit med förslag på författningsändringar. Syftet med författningsändringarna är att ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, inte ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen ska kunna beviljas.