Klimatpolitiska rådet vill se snabbare tillståndsprocesser

Igår, torsdag den 25 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport som utvärderar regeringens samlade politik under hela 2020 i förhållande till klimatmålet.  Rådets experter pekar i årets rapport bland annat ut tillståndsprocesser och regelverk som tidskrävande, oförutsägbara och ett viktigt hinder för hållbara investeringar. Man lyfter elnätskoncessioner som ett tydligt exempel detta. Problemen har […] Läs mer

Stor outnyttjad rikedom i Sveriges berggrund

Över hela världen pågår det en jakt på kobolt, litium och andra metaller som behövs för att tillverka batterier. Sverige har en gigantisk outnyttjad resurs av kobolt, och behovet kommer bara att öka. Men det är svårt att etablera nya gruvor.  – Det finns flera dussin olika metaller i Sverige och i fallet med en […] Läs mer

Sverige rasar i gruvranking

I förra veckan kom en rapport från kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute som borde ha fått både näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Per Bolund (MP) att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. Fraser Institute mäter varje år hur attraktiva olika länder är för gruvinvesteringar. Och bilden är dessvärre att Sverige sjunker som en sten. 2016 hörde Sverige till de […] Läs mer

Svante Axelsson: ”Taxonomin riskerar att bromsa omställningen”

EU:s taxonomiförslag hotar att bromsa upp industrins omställning från fossilt till förnybart. Regeringen måste agera kraftfullt för att förändra EU-kommissionens förslag, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, på DI Debatt. Läs mer

Svenskt näringsliv: Taxonomin hotar klimatomställningen

Det finns en oro över att den föreslagna taxonomin kan komma att få en negativ påverkan på våra möjligheter att nå klimatmålen och slå hårt mot svenska företags konkurrenskraft och därmed även vårt välstånd. Det är tydligt att taxonomin inte går i linje med och understödjer den svenska strategin för fossilfrihet. Det finns en brist […] Läs mer

IVA anordnar webbinarium om EU:s Taxonomi

Balanskommissionen har tidigare skrivit om EU:s nya taxonomiförordning och hur den kommer påverka Sverige om regelverket tillämpas. Bland annat kommer skogsnäringen och viss förnybar energi klassas som icke hållbara vilket försvårar Sveriges möjligheter att nå unionens hållbarhetskrav. Läs mer

Elbrist eller kapacitetsbrist?

Elbrist har varit ämne för diskussion under de senaste kalla veckorna i Sverige. En uppmaning om att inte dammsuga gick till och med ut i SVT. Men i själva verket råder det ingen elbrist i Sverige, tvärtom. Läs mer

Vanligt med konflikter mellan stat och skogsägare

En ny forskningsrapport visar att konflikter mellan skogsägare och staten om skötseln av skogen är vanliga. – Den enskilda skogsägaren som vårdat sin skog i generationer kommer ofta i kläm, säger Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitet till SVT. Läs mer

Skogsbruk riskerar uteslutas från ”grön” lista

EU:s nya taxonomi ska definiera vad som är hållbara satsningar och inte. Men förslaget har väckt kritik i Sverige, och regering och skogsägare är oroade för hur skogsbruket kommer att påverkas. Läs mer

Branschen uppdaterar färdplan: ”Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

2021 har inletts med minusgrader i nästan hela landet. De kallare temperaturerna i kombination med att industrierna kommit igång och högre behov av uppvärmning har gjort att elpriset börjat stiga. Läs mer