Lena Ek i DN: ”Förnybara drivmedel är avgörande för beredskapen”

”Ökad produktion av förnybara drivmedel som utgår från restprodukter skulle minska vår sårbarhet, skapa tillväxt och bidra till att Sverige når sina klimatpolitiska mål. Jag föreslår därför ett nytt styrmedel i form av intäktsgarantier till företag. Styrmedlet kommer att fungera oavsett utvecklingen av reduktionsplikten”, skriver regeringens särskilda utredare och Balanskommissionens förra ordförande Lena Ek i en debattartikel i DN.
Läs debattartikeln (låst innehåll)

Debattartikeln publicerades samtidigt som Lena Ek har idag överlämnade delbetänkandet ”Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi” (SOU 2023:15) till landsbygdsminister Peter Kullgren.
Läs mer