Video: Trångt i elnäten – se hela seminariet

Sveriges elnät är ålderstiget och nätföretagen står inför betydande återinvesteringar. Samtidigt ställs höga krav på nya, snabba och kraftfulla elnätsinvesteringar för att möjliggöra energiomställningen där elbehovet förväntas öka kraftigt medan produktionen decentraliseras.

Onsdagen den 4/4 bjöd Balanskommissionen in till webbinarium för att belysa utmaningarna med de svenska elnäten. Se hela seminariet i efterhand.