”Skogsnäringen gör den gröna omställningen möjlig”

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna, skriver i en krönika på Land Lantbruk och Skogsbruk att det är missvisande att utmåla skogsindustrin som ett hot mot hållbar tillväxt. Han menar i stället att skogsbruket ska ses som en nödvändig del av den svenska omställningen.

”Skogsnäringen gör den gröna omställningen möjlig. Tillgången till skogen och dess förnybara, cirkulerbara fiber tillsammans med vår unika kunskap är viktiga förutsättningar för fortsatt stark svensk konkurrenskraft. Därför är det angeläget att vi fortsätter att utveckla kunskapen om hur vi kan öka tillväxten i skogen, vidareutveckla och effektivisera industrins processer och fortsätta utveckla cirkulära möjligheter. På så vis kan vi minska den globala användningen av fossila produkter – ett av vår tids viktigaste bidrag till en hållbar utveckling”, skriver han.

Läs hela krönikan