Förbättrad övervakning av statliga stöd till företag

Regeringen har utfärdat två uppdrag till Tillväxtanalys och Ekonomistyrningsverket för att förbättra övervakningen av statliga stöd till företag, i linje med regeringens mål att optimera användningen av offentliga medel. Energi- och näringsminister Ebba Busch understryker betydelsen av ändamålsenlig användning av statliga resurser och påpekar att dessa uppdrag är avgörande för att säkerställa effektiv utförande av myndigheternas uppdrag.

– De medel som staten förfogar över ska användas på ett ändamålsenligt sätt. De två uppdrag som regeringen har beslutat om kommer att vara viktiga delar i arbetet med att säkerställa att myndigheterna utför sitt uppdrag så effektivt som möjligt, säger energi och näringsminister Ebba Busch

Läs mer här