Rapport om skogsbruket ger ny syn på klimatnyttan

Skogen ses som en värdefull resurs ur flera aspekter: virkesproduktion, förnybar energiproduktion, insatser till biokemiska produkter, rekreation, och biologisk mångfald. Men det är en begränsad resurs där användning av ett värde kan ske på bekostnad av ett annat.

I den nya rapporten ”Skogens roll i energi- och klimatomställningen”, från SNS, beskrivs den svenska skogens roll i energi- och klimatomställningen. Rapporten fokuserar på de ekonomiska värdena av skogen, skogsbruket, och skogens klimatnytta. Rapporten ställer frågan om skogen bör bevaras för klimatets skull eller brukas av samma anledning. Kan man undvika kortsiktiga klimatnyttor på bekostnad av långsiktiga, och vice versa?

– Att skogen inte räcker till allt kan framstå som ett problem, men så är det ju faktiskt med alla resurser. Olja och järnmalm räcker inte heller till allt, därför finns det ett pris på sådana råvaror. På samma sätt måste vi acceptera att skogens resurser är begränsade och göra knappheten synlig genom prissättning. I dagsläget kompenseras skogsägare till exempel inte för skogens bidrag till klimatarbetet, säger rapportens författare Robert Lundmark, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Analysen belyser komplexiteten i sambandet mellan skogens olika nyttigheter och problematiken med för enkel målstyrning. Samhällsnyttorna från skogen bör beaktas samtidigt, och avvägningar och prioriteringar är nödvändiga för att uppnå en balans mellan olika värden och ett optimalt nyttjande av skogen för samhället.

Läs mer om rapporten