Regeringen ger tillväxtverket uppdrag att samordna nyindustrialisering i Norrland


Regeringen har beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att samordna och stödja den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Uppdraget inkluderar att främja samverkan mellan statliga myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen. Tillväxtverket ska fokusera på områden med särskilt stora utmaningar och sprida kunskap och erfarenheter för att stödja företagsetableringar och expansioner i hela landet.

Genom dialog med regionerna, länsstyrelserna, kommuner och andra relevanta aktörer, ska Tillväxtverket utveckla och stärka strukturer samt öka samordningen mellan de båda länen. De ska även involvera relevanta statliga myndigheter för att främja nationell samordning. Uppdraget inkluderar att informera regeringskansliet om framstegen och senast den 31 januari 2024 lämna en rapport om åtgärder och ekonomisk redovisning av uppdraget.

Läs mer här