Svenska kraftnät varnar för energikris

Svenska kraftnät varnar för en potentiell energikris i norra Sverige om inte elproduktionen ökar markant, enligt deras nya tioårsplan. Planen framhäver behovet av att investera i kraftnätet med flera hundra miljarder kronor och en storsatsning på vätgas.
– Det är extremt stora mängder vi pratar om. Vi måste börja nu, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät till SvD, om all ny kraftproduktion som behövs.

Nätinvesteringarna behöver öka från dagens 5 miljarder kronor till ungefär 20 miljarder per år fram till 2030. Detta inkluderar 150 mil nya kraftledningar och omkring 30 nya kraftstationer, samt upprustning av befintliga ledningar och stationer. Gustafsson tror att ökade nätavgifter och flaskhalsavgifter kommer finansiera dessa investeringar utan större påverkan på konsumenter.

Han varnar för att elpriserna kan stiga kraftigt och skapa en industriell kris, speciellt i norra Sverige, om inte utbyggnaden sker enligt plan. Vätgasproduktionen, som kan ske vid både befintliga och nya kraftverk, framhålls som en avgörande del i energiplanen. Denna produktion behöver vara på plats till 2030 för att stödja industrins behov och övergången till grön energi.

Svenska kraftnät hanterar för närvarande ansökningar om ökad förbrukning på 20 500 megawatt, med majoriteten önskande anslutning 2024-2033. Den omfattande tioårsplanen innebär en betydande utbyggnad av stamnätet för att stödja den växande elkonsumtionen.

Läs mer (låst innehåll)