Sveriges EU-position lider av dålig struktur

Sverige saknar ofta saknar tillräcklig tid, struktur och resurser för att genomföra adekvata konsekvensanalyser, vilket leder till bristfälligt underlag. Detta problematiserar Sveriges position i förhandlingar i EU-parlamentet och för riksdagens lagstiftare. Det menar Anna Nilsson i en debattartikel i Land Skogsbruk.

Skogsfrågorna spelar helt klart en huvudroll på EU-scenen nuförtiden, men Sverige tappar initiativ menar debattartikeln. Nilsson betonar vikten av att Sverige tar ett helhetsgrepp om lagstiftningsprocessen, likt det som görs i Finland och Danmark. I Finland, sedan inträdet i EU 1995, har man anpassat förvaltningssystemet för att arbeta mer strategiskt med EU-frågor. De använder sig av en metod där man fångar upp information tidigt och genomför konsekvensanalyser med hjälp av olika underkommittéer som inkluderar olika intressenter.

I Danmark har man sedan 2019 etablerat Regelforum, en plattform med 19 medlemsorganisationer som arbetar för att säkerställa att EU-lagstiftningen inte missgynnar danska företag i internationell konkurrens. Nilsson föreslår att Sverige bör bjuda in intresseorganisationer och näringsliv tidigt i processen med EU-lagstiftning, likt våra nordiska grannländer.

Läs mer