Seminarium och rapportsläpp: Starkare Sverige i EU – måttfullare EU i Sverige

Sverige har sedan inträdet i EU tappat mark – vi är underrepresenterade i EU-systemet och har blivit sämre på förankring av nya strategier och initiativ. Samtidigt har flera branscher och sektorer drabbats av nitisk överimplementering av nya direktiv på hemmaplan, inte minst på miljöområdet. Hur har det kunnat bli så? Och hur kan politik, myndigheter och näringsliv vända utvecklingen och nyttja EU-medlemskapet för att stärka svensk konkurrenskraft och att bidra till den gröna industrialiseringen?

Välkomna till ett seminarium kring en ny EU-rapport, där EU-ministern Jessika Roswall (M) tillsammans med Stockholms Handelskammare och Balanskommissionen granskar det svenska EU-medlemskapet. Därefter följer ett panelsamtal tillsammans med Anders Edholm (SCA), Lena Nerhagen (Högskolan i Dalarna) och Alarik Sandrup (Lantmännen) modererat av Karin Emanuelli. Fler namn tillkommer.

Tid och format

Onsdagen den 8 november kl.14:00-15:00. Fika och mingel från kl.13:30.

Plats

Stockholms Handelskammare, Regeringsgatan 29 Stockholm. Seminariet sänds digitalt i efterhand.

Anmälan

Anmäl dig till eventet här.

Om Balanskommissionen

Balanskommissionen är ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling. Bakom kommissionen står bolagen Arise, Holmen, Ellevio, Lantmännen, SCA, Svenskt Näringsliv samt Södra Skogsägarna.