Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Positiva besked för vattenkraften

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet. Regeringen har även beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten utreda vattenkraftens lokala och regionala […] Läs mer

Ändringar av artskyddsförordningen underlättar för skogsägare

Regeringen har beslutat om ändringar i artskyddsförordningen. Syftet med ändringarna är att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet, enligt ett pressmeddelande från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Ändrad praxis och tillämpning av de två EU-direktiven har lett till stor osäkerhet och otydlighet kring hur skogsbruket kan visa tillräcklig hänsyn gentemot arter som skyddas enligt artskyddsförordningen. Regeringen […] Läs mer

Balanskommissionens seminarium i Almedalen

Vad händer om EU börjar bestämma över den svenska skogen? Beskrivning av samhällsfrågan: Det går inte att på EU-nivå reglera och styra skogsfrågor – de nationella olikheterna är för stora. Ändå har EU-kommissionen det senaste året presenterat förslag som skulle få mycket stor och sannolikt negativ inverkan på svenskt skogsbruk. Hur bör Sverige agera och […] Läs mer

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss