En väg som går genom en grönskande skog taget ovanifrån

Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Förslag på prövning av Natura 2000

Gruvbranschen sliter med tuffa tillståndsprocesser. Arbetet med att utreda frågan om omprövning av Natura 2000-tillståndet är slutfört. Utredaren har kommit med förslag på förändringar. – Den gröna omställningen behöver de svenska gruvorna. Det är prioriterat för regeringen att Sverige har moderna och effektiva tillståndsprocesser. Utredningen som Inge Karlström nu slutfört är ett viktigt bidrag till […] Läs hela inlägget

”Skogsnäringen gör den gröna omställningen möjlig”

Torgny Persson, innovations- och forskningsdirektör, Skogsindustrierna, skriver i en krönika på Land Lantbruk och Skogsbruk att det är missvisande att utmåla skogsindustrin som ett hot mot hållbar tillväxt. Han menar i stället att skogsbruket ska ses som en nödvändig del av den svenska omställningen. ”Skogsnäringen gör den gröna omställningen möjlig. Tillgången till skogen och dess […] Läs hela inlägget

Regeringen vill påskynda utbyggnad av vindkraft

Sverige följer inte EU:s förnybarhetsdirektiv som säger att det ska ta max två år att få tillstånd att bygga ny vindkraft. Ny statistik från Svensk vindenergi visar att det tar i snitt sex år att få tillstånd att bygga vindkraftpark på land. Nu vill regeringen korta tillståndstiden – genom att tillsätta en ny utredning. – […] Läs hela inlägget

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss
Åtta företag som vill bidra till att hitta balansen i hållbar utveckling. Företagen är Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra Skogsägarna.