Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Stor fara med kommissionens förslag

Sverige måste verka kraftfullt och samfällt för att svensk industri ska ges förutsättningar att fortsätta klimatomställningen med bibehållen konkurrenskraft, skriver Balanskommissionen i en replik i Dagens Industri. Företagen i Balanskommissionen är i grunden positiva till en taxonomi för hållbara investeringar, men det är just EU-kommissionens arbetsprocess som lett till att viktiga hållbarhetsinvesteringar i Sverige nu […] Läs mer

”Svenskt jordbruk – avgörande för klimatomställningen och en grön tillväxt”

Svenskt jordbruk är avgörande för klimatomställningen och en grön tillväxt. Men lantbrukarna tyngs ofta av tung administration som försvårar deras jobb. Sveriges miljökrav gör att produkterna från svenska lantbruk blir dyrare, men vem ska ta kostnaden? Läs mer

Centern också kritisk till taxonomin

Även Centern stämmer in i kritiken mot taxonomin. Enligt partiet har processen där taxonomin tagits fram präglats av ett demokratiskt underskott. ”Många är forskarna som pekat på att mycket av det som vi anser är hållbart, som det svenska skogsbruket, etanolprodukten i Norrköping, biogasbussar i kollektivtrafiken, inte anses vara hållbart i taxonomin. Det innebär att […] Läs mer

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss