En väg som går genom en grönskande skog taget ovanifrån

Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Kontroversiella EU-förslag stoppade i sista stund 

Omröstningen av EU:s Nature restoration law (NRL) skjuts på framtiden. Efter indikationer om att förslaget inte skulle kunna röstas igenom rådet med kvalificerad majoritet ströks punkten från dagordningen den 25 mars. Framgent är frågan om hur ett klubbat förslag ska implementeras viktig för svenskt jord- och skogsbruk.  – Företrädarna för svenskt jord- och skogsbruk är […] Läs hela inlägget

Di: Målkonflikt mellan grön omställning och renbetesmark uppmärksammas

Dagens industris ledarredaktion uppmärksammade målkonflikten mellan rennäringen och de industrisatsningar i norr som är en bärande del i den gröna omställningen. Ur ledaren: ”Faktum är att allt större juridisk hänsyn har tagits till rennäringen på senare år, samtidigt som de näringar som den står i konflikt med har blivit allt viktigare.” Läs mer på Dagens […] Läs hela inlägget

Nya inriktningen för energipolitiken välkomnades – och väckte frågor 

Den 19 mars presenterade Tidöpartierna den energipolitiska inriktningspropositionen. Propositionen innehåller ett planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål för att klara omställningen till nettonollutsläpp 2024. I propositionen aviserades också behovet av en kommande översyn av Sveriges energieffektiviseringsmål. Läs Ellevios debattartikel i SvD med anledning av den energipolitiska inriktningspropositionen.  Läs debattartikeln i SvD från Ellevio här: ”Hur ska elsystemets […] Läs hela inlägget

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss
Åtta företag som vill bidra till att hitta balansen i hållbar utveckling. Företagen är Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra Skogsägarna.