Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Vindkraftutbyggnad motsvarande Sveriges kärnkraft stoppas

Skogskoncernen SCA har kapacitet att bygga vindkraft på sin mark motsvarande hela effekten av Sveriges känkraftproduktion (cirka 50 TWh). Men krångliga tillståndsprocesser stoppar utbyggnaden. –  Det påverkar hela återindustrialiseringen i norra Sverige, säger koncernchefen Ulf Larsson till Tidningen Näringslivet. Krångliga tillståndsprocesser är ett återkommande problem vid etablering av ny vindkraft. Nu larmar SCA, vars mark […] Läs mer

Skogsbolagen oroade över regeringens hantering av artskyddsförordningen

Trots löfte om skyndsam hantering av problemen med artskyddsförordningen har regeringen gett Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fram till hösten 2023 att utarbeta en ny strategi och tillämpning av den hårt kritiserade förordningen. Skogsbolagen är oroade över att frågan skjuts framåt ytterligare. ”Regeringen har genom utfästelse från miljöminister Annika Strandhäll bara för någon månad sedan utlovat att […] Läs mer

”Obefintliga marginaler i elsystemet”

Flera företrädare för näringslivet och medlemmar i BALK menar i en debattartikel i DN att elmarknaden är daterad. De hänvisar till att obefintliga marginaler i elsystemet, klimatomställningens krav och ­det säkerhetspolitiska läget har avslöjat bristerna i dagens kortsiktiga elmarknad. ”En skyndsam statlig översyn och konkreta reformer behövs. Sverige måste systematiskt bygga tillräckligt med fossilfri elproduktion, […] Läs mer

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss