En väg som går genom en grönskande skog taget ovanifrån

Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Regeringen vill snabba på tillståndsprocesserna

I en debattartikel i Dagens industri den 18 september 2023 uttrycker regeringen, representerad av Ebba Busch, energi- och näringsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, tillsammans med Mats Green från Moderaterna och Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna, sin avsikt att förbättra tillståndsprocesserna för företag inom klimatområdet. De menar att svenska företag är världsledande inom elektrifiering och […] Läs hela inlägget

Rapport om skogsbruket ger ny syn på klimatnyttan

Skogen ses som en värdefull resurs ur flera aspekter: virkesproduktion, förnybar energiproduktion, insatser till biokemiska produkter, rekreation, och biologisk mångfald. Men det är en begränsad resurs där användning av ett värde kan ske på bekostnad av ett annat. I den nya rapporten ”Skogens roll i energi- och klimatomställningen”, från SNS, beskrivs den svenska skogens roll […] Läs hela inlägget

Rapport: Elsystemet hotat av brist på vattenkraft

Byråkratin hindrar utbyggnaden av vattenkraft trots dess ökande betydelse för energistabiliteten, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Rapporten pekar på att även utan att bygga ut orörda älvar kan effekten höjas med upp till 3 400 MW för Sveriges tio största älvar. Detta skulle motsvara effekten av alla reaktorer i Forsmarks kärnkraftverk. Med en ökning […] Läs hela inlägget

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss
Åtta företag som vill bidra till att hitta balansen i hållbar utveckling. Företagen är Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra Skogsägarna.