En väg som går genom en grönskande skog taget ovanifrån

Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Natura 2000 granskas

Sverige har under lång tid varit ett av de bästa länderna i världen på att skydda djur och natur. Bara under 2021 ökade Sveriges totala areal som formellt skyddas av miljöbalken med 27 000 hektar varav 26 nya Natura 2000-områden och 101 nya naturreservat. Bara det största nya naturreservatet Slite skärgård, beläget på den östra sidan […] Läs hela inlägget

”Gruvbrytning ett globalt ansvar”

En ledare i TTELA menar menar att det vore oansvarigt att låta gruvmarknaden styras av länder som struntar i miljövärden och mänskliga rättigheter. Ledaren argumenterar för att Sverige gör sig sårbart för diktaturer och länder som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter genom att importera mineraler och metaller som i stället skulle kunna brytas här. […] Läs hela inlägget

”EU ska respektera nationell skogspolitik”

I tisdags meddelade EU-parlamentet sin syn på skogsstrategi för 2030. – Texten anger att skogen är förnybar och att det ska användas i linje med nationella förhållanden. Och det är ju något som säkrar skogsbruket i Sverige, säger Heléne Fritzon (S), till Europaportalen. EU-kommissionens skogsstrategi för 2030, från juli 2021, innehåller rekommendationer för att öka mängden och […] Läs hela inlägget

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss
Åtta företag som vill bidra till att hitta balansen i hållbar utveckling. Företagen är Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra Skogsägarna.