En väg som går genom en grönskande skog taget ovanifrån

Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Öppet brev: ”Höj nivån på EU-arbetet”

Balanskommissionens medlemmar är verksamma i svenska basnäringar och har som gemensam långsiktig affärsidé att bygga det nya hållbara och gröna Sverige. Vi har under den gångna mandatperioden presenterat förslag på hur miljö- och tillståndsprocesser kan förbättras och förenklas men också pekat på problematiken kring Sveriges svaga inflytande i EU-arbetet. Under de senaste två åren har […] Läs hela inlägget

Rapport: Tillståndsprocesser kan hämma hållbarhetsarbete

Tillståndsprocesser i samband med miljöprövning av industriell verksamhet riskerar att bli en hämsko för omställningen mot hållbarhet och försämra Sveriges internationella konkurrenskraft. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att den svenska miljöprövningen står inför ett vägval. Problemen handlar inte om brist på helhetsgrepp utan att den existerande miljölagstiftningen behöver genomföras och implementeras på ett mer […] Läs hela inlägget

”Kan bli omöjligt ge lån till skogsägare”

EU:s nya regelverk kring global avskogning kan få dramatiska konsekvenser. Blir förordningen verklighet riskerar finansiering av skogsbruk i Sverige och övriga EU att i praktiken förbjudas. Det varnar Landshypotek Bank för i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Banken välkomnar den insats EU gör att få till en avskogningsförordning, avsedd att stoppa att européernas agerande och konsumtion inte […] Läs hela inlägget

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss
Åtta företag som vill bidra till att hitta balansen i hållbar utveckling. Företagen är Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra Skogsägarna.