En väg som går genom en grönskande skog taget ovanifrån

Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Balanskommissionen i Almedalen 

Balanskommissionens medlemmar anordnar ett flertal intressanta event under Almedalsveckan på temat grön omställning. Tisdag 25 juni 15.00-16.00 Rundabordssamtal: EU-kommissionens 2040-mål om 90% utsläppsminskning – hur genomför vi omställningen med bibehållen konkurrenskraft? Arrangör: Svenskt Näringsliv, där SCA medverkar i panelen  Onsdag 26 juni 09.45-10.30 Maten, staten och klimatet – vem står för kapitalet? Arrangör: Lantmännen, Arla  09.00-10.00 Vägen till ett fossilfritt Sverige Arrangör: Svenskt […] Läs hela inlägget

Regeringen instiftar nytt implementeringsråd

Regeringen har nyligen inrättat ett implementeringsråd för att motverka överimplementering av EU-direktiv. Rådet ska bistå med analyser och rekommendationer för att undvika onödiga regelbördor och administrativa kostnader för näringslivet. Rådets sammansättning beslutas av regeringen och inkluderar representanter från näringslivet för att säkerställa att företagens perspektiv får genomslag i ett tidigt skede av implementeringen. Syftet med […] Läs hela inlägget

Ny rapport om markanvändning i Norrland från Balanskommissionen

Vid ett riksdagsseminarium lanserade Balanskommissionen idag rapporten Markanvändning i Norrland – En jämförande studie mellan gröna basnäringar och rennäring för köttproduktion. Frågan om markanvändningen i norra Sverige är högaktuell. I fokus är den nyindustrialisering som pågår, i hög grad driven av den gröna omställningen. I frågan om markanvändning behöver industriella intressen balanseras mot kulturella värden […] Läs hela inlägget

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss
Åtta företag som vill bidra till att hitta balansen i hållbar utveckling. Företagen är Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra Skogsägarna.