En väg som går genom en grönskande skog taget ovanifrån

Ett initiativ för att hitta balansen mellan bevarande och utveckling – med hållbar utveckling som mål |

Läs mer om Balanskommissionen

Folkbladet uppmärksammar Holmens ministerbrev

Tidningen Folkbladets ledarsida har uppmärksammat Holmens ministermöte och skriver om brevet som Balanskommissionen tidigare publicerat i sin helhet. Såhär skriver tidningen bland annat: ”Henrik Sjölund och Holmen är centrala aktörer i den strid som pågår mellan den svenska skogsnäringen och EU-kommissionen om skogspolitiken. Striden med EU gäller hur den svenska skogen ska göra störst nytta […] Läs hela inlägget

Södra satsar på skogsmassa av jordbruksrester

Södra har startat en satsning på pappersmassa som tillverkas av lokala jordbruksrester och hållbar skogsråvara. Genom att använda jordbruksrester tillsammans med massaved från medlemmarnas familjeskogsbruk kan mer pappersmassa skapas från varje träd, vilket ökar lönsamheten och främjar ett resurseffektivt och cirkulärt flöde. Södras ambition är att producera den nya pappersmassan i större skala efter pilotförsök […] Läs hela inlägget

Wiesner varnar parlamentariker

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) skriver i ett debattinlägg publicerat på ATL om ett förslag från EU-kommissionen om att restaurera 20 procent av EU:s land- och havsyta för att öka den biologiska mångfalden. Restaureringskravet har sedan ökat till 30 procent inom Europaparlamentet. För Sverige skulle detta innebära att man behöver vidta åtgärder på 15,9 miljoner hektar, […] Läs hela inlägget

Bakom initiativet

Balanskommissionen är ett initiativ för balans mellan samhällsviktiga investeringar och hållbar utveckling. Bakom kommissionen står åtta företag som vill bidra till att hitta denna balans.

Kontakta oss
Åtta företag som vill bidra till att hitta balansen i hållbar utveckling. Företagen är Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra Skogsägarna.