Balanskommissionen i Almedalen 

Balanskommissionens medlemmar anordnar ett flertal intressanta event under Almedalsveckan på temat grön omställning.

Tisdag 25 juni 
15.00-16.00 

Rundabordssamtal: EU-kommissionens 2040-mål om 90% utsläppsminskning – hur genomför vi omställningen med bibehållen konkurrenskraft? 
Arrangör: Svenskt Näringsliv, där SCA medverkar i panelen 

Onsdag 26 juni 
09.45-10.30 
Maten, staten och klimatet – vem står för kapitalet? 
Arrangör: Lantmännen, Arla 

09.00-10.00 
Vägen till ett fossilfritt Sverige 
Arrangör: Svenskt Näringsliv 

14.00-15.00 
Utmaningar och mål – rundabordssamtal om hur Sverige kan bygga marknadsposition för E-bränslen med inhemska råvaror 
Arrangör: OX2, där SCA medverkar i panelen 

15.00-15.45 
Från tråd till affär – hur ska Sverige sy ihop det med textilstrategin? 
Arrangör: Södra Skogsägarna, Återvinningsindustrierna 

15.00-15.45 
Rätt steg i taget – prioriteringar i bygget av ett nytt elsystem 
Arrangör: Ellevio, Arena energi 

16.00-16.45 
Elrevolutionen – vem betalar notan? 
Arrangör: Ellevio, Arena energi 

Torsdag 27 juni 
14.30-15.15 
Familjeskogsbrukens värde i klimatomställningen för samhällsbyggnad 
Arrangör: Sustainable Innovation, Södra skogsägarna 

15.00-17.00 
Vad vill partierna i energipolitiken? 
Arrangör: Energiföretagen Sverige, Ellevio, Göteborg Energi, OX2, E.ON, Energigas Sverige, Statkraft, Studsvik