Sverige ska stärka livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket har fått i uppdrag att utveckla och förbättra förslag riktade mot primärproduktionen av livsmedel. I Jordbruksverkets regleringsbrev för 2024 avsätter regeringen 20 miljoner kronor för att utveckla förslag på åtgärder som stärker Sveriges beredskap. Detta inkluderar rådgivning, en ny finansieringsmodell för investeringsstöd, samt ett paket för kompetensutveckling där aktiviteter kombineras för att stärka primärproduktionens förmåga i det civila försvaret.
– Det försämrade säkerhetspolitiska läget har aktualiserat behovet av att stärka livsmedelsproduktionen i Sverige, där primärproduktionen är en kritisk del av kedjan, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Läs mer