Rapport: Starkare Sverige i EU – måttfullare EU i Sverige

Sverige har sedan inträdet i EU tappat mark – vi är underrepresenterade i EU-systemet och har blivit sämre på förankring av nya strategier och initiativ. Samtidigt har flera branscher och sektorer drabbats av nitisk överimplementering av nya direktiv på hemmaplan, inte minst på miljöområdet. Hur har det kunnat bli så? Och hur kan politik, myndigheter och näringsliv vända utvecklingen och nyttja EU-medlemskapet för att stärka svensk konkurrenskraft och att bidra till den gröna industrialiseringen?
Läs och ladda ner Balanskommissionens rapport