Intensiv debatt om framtidens energisystem och elbehov – Balanskommissionens medlemmar bidrar

Efter regeringens remiss av promemorian om nya energipolitiska mål – och inför vårens kommande energipolitisk inriktningsproposition – så pågår en intensiv debatt om framtida elproduktion och -konsumtion.

Från Balanskommissionens sida välkomnas Svenska kraftnäts tydligare ansvar samt planeringsmålet 2045, samtidigt som vi efterlyser tydligare etappmål på vägen dit samt betonar att effektivare plan- och tillståndsprocesser är en förutsättning både för utbyggnad av kraftslagen och elnäten.  

Balanskommissionens medlemmar har svarat i olika kapaciteter, och vi rekommenderar till exempel inlagan från SKGS samt från Ellevio.