Ny skogsutredning välkomnas

Balanskommissionen välkomnar regeringens skogsutredning och dess inriktning på tillväxt, regelförenkling och proaktiv hantering av EU-frågor för att skydda svenska intressen. Skogen har en viktig roll att spela i den gröna omställningen, i allt från träbyggnation till hållbara förpackningar och bioråvara i energisystemet. 

Landsbygdsminister Peter Kullgren pekar förtjänstfullt på behovet av att väga samman naturvård, klimatnytta, skoglig tillväxt och konkurrenskraft i DI debatt.