Guide till Almedalen: Här är evenemangen Lantmännen deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Lantmännen arrangerar eller deltar i.

Lantmännen kommer att delta i Drivkraft Sveriges seminarier under torsdagen 29 juni.​

Från pandemi till krig ​

Arrangör: Drivkraft Sverige ​

Tid: 10:25-11:10 ​

Plats: Övre planet, Hamnplan 5​

Beskrivning: Totalförsvarets återuppbyggnad bör inte utgå från hanteringen av pandemin. Vi bör istället utgå ifrån erfarenheter från kriget i Ukraina. Hur ska den nationella samordningen för drivmedelsberedskapen utformas? Hur ska beredskapen dimensioneras och vilket ansvar har staten?​

Från Lantmännen deltar: ​

Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantmännen​

Hur når vi klimatmålen?​

Arrangör: Drivkraft Sverige ​

Tid: 11:15-12:00 ​

Plats: Övre planet, Hamnplan 5​

Beskrivning: Hur når vi transportsektorns mål att minska klimatpåverkan med 70% till 2030 med en reduktionsplikt på 6%? Vilka andra styrmedel kommer att behövas? Vilken roll ska hållbara biodrivmedel spela i omställningen från fossilt till fossilfritt? ​

Från Lantmännen deltar: ​

Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantmännen​

Den enes avfall, den andres råvara – hur kan vi planera för cirkulära flöden i våra industriområden?​

Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun​

Tid: 09:00-09:40​

Plats: Trappgränd 4/S:t Hansagatan 16​

Beskrivning: Att använda andras restflöden som råvara är inte bara hållbart. Det ökar också lönsamheten, innebär säkrare leveranskedjor och minskar beroendet av importerad råvara. Men hur kan vi arbeta mer systematiskt för att öka de cirkulära flödena i industriella miljöer?​

Från Lantmännen deltar:​

Fredrik Jönsson, VD Lantmännen Agroetanol

Vi måste gödsla för beredskap och självförsörjning​

Arrangör: Lantmännen ​

Tid: Torsdag 29 juni 09:30-10:30​

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”​

Beskrivning: Sverige har unika förutsättningar för att etablera produktion av grön hållbar mineralgödsel, som är helt nödvändig för att klara livsmedelsproduktionen och –försörjningen. Men så här långt är det många försvårande hinder för investeringsbeslut, framförallt konkurrensen om den fossilfria elen.

Scheman för övriga medlemsföretag:
Ellevio 
Holmen 
SCA
Södra