Guide till Almedalen: Här är evenemangen Ellevio deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Ellevio arrangerar eller deltar i.

Landskampen om el – var byggs framtiden först och vilka får vänta?​

Tid: Onsdag 28 juni 11:30-12:15​

Arrangör: Ellevio AB, Arenaenergi ​

Plats: S:ta Katarinagatan 6, ”Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget”​

Beskrivning: För att nationell och regional tillväxt inte ska hämmas har våra landshövdingar alltmer klivit fram för att förmå regering och riksdag att undanröja hinder och förenkla processer för det akuta behovet av mer el och elnät. Är takten tillräcklig eller springer några före medan andra tvingas vänta?​

Vem blir nästa förlorare i det svenska elsystemet?​

Tid: Torsdag 29 juni 11:30-12:15​

Arrangör: Ellevio AB, Arenaenergi ​

Plats: S:ta Katarinagatan 6, ”Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget”​

Beskrivning: Kommer Svenska kraftnäts förslag till ny indelning av elprisområden leda till en positiv förstärkning av prissignaler i systemet eller kan förändringen leda till ett straff för svenska elanvändare?

Energisektorns digitalisering avgör den gröna omställningen – hur lyckas vi?​

Tid: Onsdag 28 juni 14:00-15:00​

Arrangör: Ericsson​

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens kyrkoruin”​

Beskrivning: Energisektorns digitalisering avgör om Sverige kommer att lyckas med den gröns omställningen – men hur vår vi till den uppkoppling och digitala teknik som krävs?​

Från Ellevio deltar: ​

Kristofer Fröljd, Affärsutvecklingschef Ellevio​

Energi och telekom – så skapas nya allianser för framtidens hållbara energisystem​

Tid: Torsdag 29 juni 09:00-09:45​

Arrangör: Telia ​

Plats: S:t Hansagatan 9, ”Villa Rosenhills trädgård”​

Beskrivning: Utvecklingen av smarta uppkopplade elnät är en förutsättning för den fortsatta elektrifieringen av samhället. Hur bygger vi ett mer robust och hållbart energisystem?​

Från Ellevio deltar:​

Johan Lindehag, VD Ellevio

Utbyggnad av publik laddinfrastruktur – hur ökar vi tempot?​

Tid: Torsdag 29 juni 09:45-10:20​

Arrangör: Drivkraft Sverige  ​

Plats: Hamnplan 5, Övre plan​

Beskrivning: Elektrifieringen spelar en viktig roll för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Laddinfrastrukturen i Sverige byggs ut i rask takt. Vilka lärdomar kan vi dra så här långt och vad krävs för att öka takten ytterligare?​

Från Ellevio deltar:​

Kristofer Fröljd, Affärsutvecklingschef Ellevio​

Elektrifierat transportsystem – en organisatorisk utmaning?​

Tid: Fredag 30 juni 08:00-08:45​

Arrangör: Business Region Göteborg​

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”​

Beskrivning: Elektrifierade transporter finns sedan länge och viljan att skapa upp finns – ändå går det inte tillräckligt snabbt. Varför? Med el som drivmedel måste fler aktörer och nya branscher aktiveras. Hur ser värdekedjorna ut och affären för de nya aktörerna? Vad är det som hindrar en snabb uppskalning?​

Från Ellevio deltar: ​

Kanja Berg, Public and Regulatory Affairs Ellevio

Scheman för övriga medlemsföretag:
Holmen 
Lantmännen 
SCA
Södra