Södra satsar på skogsmassa av jordbruksrester


Södra har startat en satsning på pappersmassa som tillverkas av lokala jordbruksrester och hållbar skogsråvara. Genom att använda jordbruksrester tillsammans med massaved från medlemmarnas familjeskogsbruk kan mer pappersmassa skapas från varje träd, vilket ökar lönsamheten och främjar ett resurseffektivt och cirkulärt flöde. Södras ambition är att producera den nya pappersmassan i större skala efter pilotförsök och verifiering av tekniken. Projektet drivs av företagets innovationskraft och strävan efter hållbara lösningar längs hela värdekedjan.

Läs mer här