Folkbladet uppmärksammar Holmens ministerbrev

Tidningen Folkbladets ledarsida har uppmärksammat Holmens ministermöte och skriver om brevet som Balanskommissionen tidigare publicerat i sin helhet. Såhär skriver tidningen bland annat:
”Henrik Sjölund och Holmen är centrala aktörer i den strid som pågår mellan den svenska skogsnäringen och EU-kommissionen om skogspolitiken. Striden med EU gäller hur den svenska skogen ska göra störst nytta när EU nu kraftsamlar för att sänka utsläppen av temperaturhöjande gaser. 

Enligt Balanskommissionen träffade Holmen och andra skogsbruks/jordbruksföretag nyligen de ansvariga svenska ministrarna Romina Pourmokhtari och Peter Kullgren. Statsråden efterfrågade företagens synpunkter på vilka ’förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna inom jordbruket och skogsbruket ska minska sina koldioxidutsläpp’.”

Läs hela artikeln