Debatt om tillståndsprocesser i DN

Naturskyddsföreningen skrev den 10 maj en debattartikel i Dagens Nyheter där de hävdar att kritiken mot miljölagstiftningen och de långa tillståndsprocesserna är överdrivna och osakliga. Artikeln är skriven av Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, och Oscar Alarik, chefsjurist. Författarna hänvisar till en rapport som i sin tur granskar flera rapporter som belyser utmaningar med komplicerade tillståndsprocesser och miljölagstiftning som fördröjer omställningsarbetet.  SNF hänvisar även till Balanskommissionens arbete och länkar bland annat till Hinderrapporten, där våra medlemmar beskriver ett tiotal olika tillståndsprocesser med mycket lång handläggning, inklusive överklaganden i domstol.

Enligt Naturskyddsföreningen är kritiken mot svensk miljölagstiftning i rapporterna vilseledande. Författarna hänvisar bland annat till siffror som visar att den genomsnittliga tillståndsprocessen bara tar 1 – 1,5 år innan nya projekt godkänns och att Sverige inte ligger efter resten av Europa när det gäller investeringar i grön omställning.

Nicklas Skår, ansvarig för miljöjuridik på Svenskt Näringsliv, svarade med en replik den 12 maj. Skår hävdar att Naturskyddsföreningens hänvisning till statistik om handläggningstider bara täcker en liten del av tillståndsprocessen. Den verkliga tidsåtgången från start till mål för processen ligger i genomsnitt på cirka fyra år och ibland ännu längre.

Skår påpekar även felaktigheter och feltolkningar i Naturskyddsföreningens underlagsrapport. Till exempel använder rapporten underlag från 20 år gamla rapporter om investeringskvoter, vilket inte speglar dagens situation. Han menar att bristande tillståndsregler leder till att företag inte investerar eller flyttar investeringar till andra länder, vilket har negativa ekonomiska och klimatmässiga konsekvenser.

Avslutningsvis framhåller Skår behovet av betydligt snabbare tempo och fler ärenden som behandlas för att nå klimatmålen. Det kräver reformer av regelsystemen och han uppmanar Naturskyddsföreningen att kämpa för effektiva tillståndsprocesser i stället för att hindra processen. Skår betonar även att näringslivet är den största miljörörelsen i Sverige och att elektrifieringen är nödvändig för en grön omställning.

Läs artiklarna:

Naturskyddsföreningen:

”Lögner och myter en del av kampanjen mot miljölagar”

Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv:

 ”Missvisande av Naturskyddsföreningen om handläggningstider”