Wiesner varnar parlamentariker

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) skriver i ett debattinlägg publicerat på ATL om ett förslag från EU-kommissionen om att restaurera 20 procent av EU:s land- och havsyta för att öka den biologiska mångfalden. Restaureringskravet har sedan ökat till 30 procent inom Europaparlamentet.

För Sverige skulle detta innebära att man behöver vidta åtgärder på 15,9 miljoner hektar, vilket motsvarar stora delar av landet. Enligt svenska myndigheter är det mer rimligt att det behövs åtgärder på cirka 2-3 miljoner hektar fram till 2030, och ytterligare 5-6 miljoner hektar fram till 2050.

Wiesner varnar för att dessa EU-krav skulle kräva omfattande åtgärder inom jordbruk och skogsbruk, inklusive omvandling av produktiv skogsmark till betesmark, vilket i sin tur skulle kräva ett betydande antal nötkreatur. Dock skulle kött från nötkreatur som betar i dessa områden inte kunna säljas på grund av nya lagar mot avskogning.

Wiesner uppmanar de andra svenska Europaparlamentarikerna, särskilt Helené Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L), att noga överväga sin röstning, eftersom de har potential att påverka utfallet av förslaget. Hon betonar i sitt inlägg att behovet av att restaurera och bevara natur är viktigt, men det måste ske genom rimlig lagstiftning.

Läs hela artikeln