Klartecken för renovering av Untraverket

Efter att högsta domstolen avslagit ett sista överklagande får nu Fortum tillstånd att genomföra en omfattande renovering av vattenkraftverket Untra i Dalälven. Exakt när projektstart kan ske behöver nu fastställas – det är ett omfattande projekt som kommer att bli kostsamt – men ur Fortums perspektiv är det en viktig satsning. Untraverket är ett av […] Läs hela inlägget

Gruvnäringen ger förslag på 27 reformer

Med anledning av de senaste tidens bakslag för Cementa, LKAB och Kaunis tar nu gruvbranschen ett gemensamt grepp om problematiken med tillståndsprocesser. Svemin presenterar ett reformpaket med 27 åtgärder. – Vi har gnällt länge över problemen, men med det här reformpaketet vill vi hjälpa politiken att låsa upp dagens ineffektiva och utvecklingshämmande tillståndssystem, säger Maria […] Läs hela inlägget

LRF föreslår en ny modell för skydd av skog

Åtta av 10 skogsägare är positiva till att utveckla och bevara naturvärden i sin skogen, med ett system byggt på frivillighet. Med dagens politik riskerar skogsägaren att bli av med den skog som har höga naturvärden. LRF föreslår en ny skyddsmodell för att öka den biologiska mångfalden och samtidigt stärka äganderätten. Här är några av […] Läs hela inlägget

”Sverige kan bli fossilfritt tidigare än målet 2045” – Svante Axelsson

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige: Näringslivets planer för att ta bort fossila utsläpp visar att flera hinder måste undanröjas. Första utvärderingen som lämnas över till regeringen på onsdag visar att Sverige kan bli fossilfritt tidigare än målet 2045. ”Statsminister Stefan Löven (S) borde i sitt inledningstal i Glasgow lyfta fram att han har ett relativt lätt […] Läs hela inlägget

Det nya Sverige: Lång väntan på ett nej

I en ledare i Folkbladet kritiseras SVT för sin skildring av skogsindustrin i programmet Vetenskapens Värld.  “Självklart ska skogen – likt allt annat – granskas och vid behov kritiseras. Kritiken som förs fram i “Slaget om skogen” har emellertid en osaklig slagsida”, skriver Widar Andersson, som även lyfter fram Balanskommissionen som en sund motvikt.  Läs […] Läs hela inlägget

”Vattenkraften avgörande för Sveriges energiförsörjning”

Just nu omprövas all vattenkraft i Sverige för nya tillstånd. Resultatet av omprövningen kan bli förödande för den svenska klimatomställningen, enligt Toni Kekkinen på Fortum. Läs hela inlägget

Ilska och oro kring LKAB:s nekade tillstånd

Tidningen Näringslivet uppmärksammar LKAB:s nekade utbyggnadstillstånd för Kiruna-gruvan. I en artikel menar flera tunga namn att de krångliga tillståndsprocesserna är ett hot mot Sveriges ambition att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Läs hela inlägget

Miljöexperten: ”En farlig utveckling”

Svenskt Näringslivs miljöexpert Nicklas Skår ser problemen med Miljöbalkens utformning som ”en farlig utveckling”. Tidningen Näringsliv har undersökt tillståndsprocesserna. Läs hela inlägget

LKAB: ”Vi ser ett systemhaveri”

Tillståndsprocesser är högt på den politiska agendan efter Cementas avslag på Gotland i somras. Där fick regeringen till slut rycka in och ge ett provisoriskt tillstånd. Läs hela inlägget

Elnätsutbyggnad ska snabbas på

Likt tillståndsprocesserna har elnätsutbyggnaden varit en het politisk potatis den senaste tiden. Nätkapacitetsbristen har fått elpriserna att skjuta i höjden i delar av landet. Läs hela inlägget