Rapport: Tillståndsprocesser kan hämma hållbarhetsarbete

Tillståndsprocesser i samband med miljöprövning av industriell verksamhet riskerar att bli en hämsko för omställningen mot hållbarhet och försämra Sveriges internationella konkurrenskraft. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att den svenska miljöprövningen står inför ett vägval. Problemen handlar inte om brist på helhetsgrepp utan att den existerande miljölagstiftningen behöver genomföras och implementeras på ett mer […] Läs hela inlägget

”Kan bli omöjligt ge lån till skogsägare”

EU:s nya regelverk kring global avskogning kan få dramatiska konsekvenser. Blir förordningen verklighet riskerar finansiering av skogsbruk i Sverige och övriga EU att i praktiken förbjudas. Det varnar Landshypotek Bank för i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Banken välkomnar den insats EU gör att få till en avskogningsförordning, avsedd att stoppa att européernas agerande och konsumtion inte […] Läs hela inlägget

Nytt uppdrag ska främja vindkraft

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att hitta nya områden för havsbaserad vindkraft. Målet är att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år. De tekniska begränsningarna är få. Däremot har det visat sig vara en utmaning att hitta områden för storskalig vindkraft till havs utan att stöta på lokalt motstånd. Det har lett till flera uppmärksammade fall där kommuner stoppat […] Läs hela inlägget

Salamander kan stoppa batterifabrik

I augusti i år stod det klart att Volvos nya batterifabrik ska byggas i Mariestad. Men spår av en skyddad salamander i området kan stoppa bygget, skriver Aftonbladet som i sin tur hänvisar till P4 Skaraborg. – Den är ju strikt skyddad då, genom fjärde paragrafen i artskyddsförordningen. Och det här med att den är strikt […] Läs hela inlägget

”Krävs helt nytt förhållningssätt”

”I det nya, allvarliga läge som Sverige och Europa befinner sig i efter pandemi, krig och kostnadskriser behövs ett helt nytt förhållningssätt till industrins framtidssatsningar”. Det skriver Anders Sundström, ordförande Balanskommissionen, där Arise, Boliden, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra ingår, i en debattartikel på Alltinget. ”Många bolag som investerar i samhällsbyggnad och i gröna industriprojekt […] Läs hela inlägget

Balanskommissionens budskap till en ny regering

Balanskommissionens ordförande, Anders Sundström, före detta arbetsmarknads- och näringsminister (S), om vad maktskiftet innebär för kommissionens arbete framåt, och vad han vill att Sverige fokuserar på under det stundande ordförandeskapet i EU. Vad innebär maktskiftet för Balks arbete?  Det är för tidigt att bedöma, men redan innan valet fanns en majoritet för en bättre industripolitik, […] Läs hela inlägget

Kommuners nej till vindkraft ökar

Under 2021 stoppades åtta av tio vindkraftsprojekt av kommunala veton. Det kan jämföras med året innan då fyra av tio kraftverk stoppades, enligt Svensk Vindenergis senaste siffror. Samtidigt som södra Sverige har ett stort behov av el är det främst kommuner i den södra landsändan som säger nej till vindkraft, med hjälp av kommunala veton. […] Läs hela inlägget

Professorn: Reformera miljöbalken

Hur ska vi lösa dagens höga elpriser, framtidens behov av utbyggnad av kraftnät och ökat behov av el? I en debattartikel i SVD menar Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor för Handelshögskolan i Stockholm, att miljöbalken måste reformeras för att en utbyggnad av det svenska kraftnätet ska möjliggöras och för att vi ska få […] Läs hela inlägget

Boliden: ”Svenska politiker måste bevaka svensk industris intressen”

Klas Nilsson, Bolidens kommunikationschef, ger en statusuppdatering kring läget för svensk gruvdrift och arbetet med Taxonomin i EU. Boliden är igång med ett nytt tillstånd för att på sikt bryta mer i Bolidenområdet. Ser vi en ljusning för gruvindustrin? Vi är naturligtvis tillfreds med att vi kunnat erhålla tillstånd för att investera i befintlig verksamhet […] Läs hela inlägget

Hur kan vi öka representationen i EU?

Seminarium: Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademin bjuder in till seminarium om Sveriges roll i EU. Ett tema Balanskommissionen behandlade i rapporten ”En EU-agenda för Sverige”, som släpptes innan sommaren.  Seminariet hålls den 12 september. ”Det är viktigt med en jämn representation från alla EU-länder i EU-kommissionen och just nu råder det brist på svenskar inom EU:s institutioner. Detta […] Läs hela inlägget