”Kan bli omöjligt ge lån till skogsägare”

EU:s nya regelverk kring global avskogning kan få dramatiska konsekvenser. Blir förordningen verklighet riskerar finansiering av skogsbruk i Sverige och övriga EU att i praktiken förbjudas. Det varnar Landshypotek Bank för i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Banken välkomnar den insats EU gör att få till en avskogningsförordning, avsedd att stoppa att européernas agerande och konsumtion inte ska bidra ytterligare till den globala avskogningen. Men förordningen riskerar att drabba även svenskt skogsbruk, menar skribenterna Per Lindblad, som är vd på Lands­hypotek Bank, och Martin Kihlberg som är hållbarhets­chef och chefs­jurist på Lands­hypotek Bank.

De anser att svenskt skogsbruk borde ses som en nyckel i den gröna omställningen. I stället kommer svenska skogsägare, om förordningen blir verklighet, drabbas av ett otydligt regelverk som i praktiken kan göra det omöjligt för bankerna att ställa ut lån.

”EU-parlamentet har nämligen i förslaget utvidgat tillämpnings­området för avskognings­förordningen till att även gälla finansiering och därmed omfatta alla bank­kunder som är kopplade till skogsbruk. Svenska skogs­brukare kopplas därmed till ett regelverk om global avskogning. Konsekvenserna av denna utvidgning är dramatisk för svenska skogs­ägare, banker och skogs­organisationer. Med de skrivningar som EU-parlamentet beslutat om riskerar utlåning till skog i Sverige och övriga EU i praktiken att förbjudas”, skriver Landshypoteket Bank i debattartikeln.

Läs hela debattartikeln