Balanskommissionen gläds åt regeringens nya direktiv

Näringslivet har efterlyst en genomlysning av krångliga tillståndsprocesser för att möjliggöra en grön omställning. Läs hela inlägget

”EU:s strategi är kontraproduktiv”

EU-kommisionens nya skogsstrategi som kom i juli har fått skarp kritik. Vad är SCA:s syn på strategin? Läs hela inlägget

C: Rensa upp i regelträsket för klimatets skull

Halvera tillståndsprocesserna. Det är budskapet i Rickard Nordins, riksdagsledamot (C), debattartikel i Alltinget. Läs hela inlägget

M och C: Så vill vi stoppa EU:s taxonomi

Förslaget om EU:s taxonomi hotar svensk industri, svenskt skogsbruk och vår energiproduktion, och måste därför stoppas. Det skriver Jessica Polfjärd (M) och Emma Wiesner (C). Läs hela inlägget

Ramaskri mot EU:s skogsplan

EU har nu stakat ut framtiden för det svenska skogsbruket. Skogsindustrin är djupt kritisk - men även forskningen pekar på stora problem med kommissionens ambitioner. Läs hela inlägget

Nu hotas gruvan i Pajala

Flera svenska gruvor hotas av långa och komplicerade tillståndsprocesser. Läs hela inlägget

Så ska jordbruket bli fossiloberoende

Den 30 juli 2021 publicerades betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk och idag, den 19 augusti, mottogs det av regeringen. Läs hela inlägget

Cementkrisen blottar obalansen i tillståndsprocesser

Trots en miljökonsekvensbeskrivning med mer än 50 000 timmars nedlagt arbetet och ett tydligt ”Ja” i första instans valde Mark- och miljööverdomstolen i början av sommaren att inte ens pröva utan avvisa Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning i Slite. Läs hela inlägget

Bolidens anrika smältverk satsar grönt i Northvolts skugga

Att Northvolt har startat batteriproduktion i Skellefteå har inte gått många förbi. Men Northvolts etablering har även betytt mycket för Boliden Rönnskär. Verket har legat på samma plats i 90 år. Nu inleds en stor satsning. Läs hela inlägget

Naturvårdsverket utvärderar ändringar i miljöbalken

I somras presenterade Naturvårdsverket sin rapport ”Miljöbedömningar En utvärdering av ändringar i miljöbalken”. Läs hela inlägget