Kommentar till den nya regeringen

Balanskommissionens ordförande, Anders Sundström, kommenterar den nya regeringen.

”Den nya regeringens beslutade inriktning om att effektivisera tillståndsprocesser och korta ledtider välkomnas av Balanskommissionen. Klimatfrågorna är akuta och industrin står redo att ta sitt ansvar i Sveriges gröna omställning. Det är nu hög tid att gå från ord till handling. Ambitionen om ett omtag av tillståndsfrågorna har även varit prioriterat av tidigare regeringar, men det viktiga nu är att förändringarna genomförs för Sveriges och klimatets bästa.

Det är nödvändigt att överbrygga dagens stuprörstänk och målkonflikter mellan å ena sidan tillväxt och näringsutveckling och å andra sidan miljö- och bevarandeintressen. Ett samlat grepp kring alla dessa frågor är av högsta prioritet. Det är därför viktigt att fokus ligger på reformer som skapar bättre förutsättningar för energisystemet i sin helhet, och som ser till att miljö- och tillståndsprocesser förbättras inte bara för kärnkraft utan också för annan fossilfri elproduktion, men också för lantbruket, skogsnäringen och gruvor som behöver leverera kritiska mineraler till omställningen.”