Nytt uppdrag ska främja vindkraft

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att hitta nya områden för havsbaserad vindkraft. Målet är att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år.


De tekniska begränsningarna är få. Däremot har det visat sig vara en utmaning att hitta områden för storskalig vindkraft till havs utan att stöta på lokalt motstånd. Det har lett till flera uppmärksammade fall där kommuner stoppat stora vindkraftsbyggen. Detta samtidigt som Sverige behöver stora mängder förnybar el, och elkonsumtionen förväntas öka dramatiskt i takt med att industri och samhälle elektrifieras.

Det är mot den bakgrunden Energimyndigheten fått sitt nya uppdrag. Tillsammans med åtta andra myndigheter ska de ta fram ett förslag på lämpliga områden och hitta lösningar där vindkraft och andra intressen, som till exempel fiske och naturvård, kan samsas. Målet är att alla myndigheter ska vara eniga om förslaget. Det kommer sedan fungera som underlag till de nya havsplanerna som Havs- och vattenmyndigheten har i uppgift att ta fram till december 2024.

Läs mer