Grattis Jessika Roswall

Balanskommissionen gratulerar Jessika Roswall till det viktiga uppdraget som Sveriges EU-minister

Grattis Jessika Roswall till nya jobbet som EU-minister och till Christian Danielsson till uppdraget som statssekreterare. En stark svensk röst i EU-samarbetet har aldrig varit viktigare och det kommande svenska ordförandeskapet innebär att regeringen har en stor och betydelsefull uppgift framför sig. Förutsättningarna för svensk konkurrenskraft och industrins omställning sätts i allt högre utsträckning av EU:s gemensamma mål och lagstiftning. Regeringen behöver arbeta mer systematiskt med att förankra och driva svenska intressen, tillsammans med industrin, det breda näringslivet och akademin. Detta var ämnet för den EU-agenda som Balanskommissionen presenterade tidigare i år. 

Takten i EU:s reformarbete har accelererat och blivit mer omfattande, vilket ställer höga krav på strategi, proaktivitet och förmåga att bygga allianser hos den som söker inflytande. Samtidigt är vår bild att den svenska närvaron i Bryssel krympt betänkligt det senaste decenniet.

En akut fråga som Sverige behöver hantera är förutsättningarna för svensk bioenergi. I de pågående förhandlingarna kring förnybartdirektivet, som bland annat innehåller hållbarhetskriterier för biobränslen, har Europaparlamentet nyligen föreslagit att införa restriktioner mot användningen av skogsbränslen. Detta hotar en stor del av bränsleförsörjningen i svensk fjärrvärme- och biokraftproduktion och regeringen behöver omgående agera för att säkra rollen för svenskt skogsbruk och hållbara svenska biobränslen i den gröna omställningen.