Vill se mer landbaserad vindkraft

Landbaserad vindkraft är ett kostnadseffektivt verktyg för att bidra till lösningen på energikrisen, skriver företrädare för näringslivet och Balanskommissionen i Dagens Industri.

”Energikrisen utgjorde en betydande del av valrörelsen och kommer även att prägla den kommande mandatperioden. Behovet av ny och förnybar elproduktion har aldrig varit större. Samtidigt har det aldrig varit svårare att få nya projekt tillståndsgivna. Det snabbaste bidraget till en utökad elproduktion vore kraftigt utbyggd landbaserad vindkraft. Sverige behöver givetvis en kombination av planerbar såväl som väderberoende kraft – i kombination med utbyggd överföringskapacitet från norr till söder är vindkraft det enda kraftslag som kan bidra med ökad produktion redan under mandatperioden.
( …. )
Vindkraften står i dag för omkring 20-25 procent av den svenska elproduktionen och det finns förutsättningar att fördubbla den landbaserade produktionen innan 2030, vilket starkt skulle bidra till lösningen vad gäller såväl elförsörjningen som klimatfrågan. Det finns fortsatt god tillgång på kapital för investeringar i förnybar energi men samtidigt ett underskott på tillståndsgivna projekt med elanslutning på plats.” 

Läs hela debattartikeln