”Fossilfri teknik kan bli viktigaste exporten”

Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland lägger grunden för ökat välstånd. Våra näringsområden står för drygt 70 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Nu måste den nya regeringen gasa på i klimat­omställningen, i stället för att bromsa in, skriver företrädare för Fossil­fritt Sverige och ett 20-tal utsläppsbranscher.

Debattörerna, som representerar branscher från skog till betong, lanserar ett sexpunkts-program till den nya regeringen för att göra Sverige till världens ledande exportör av fossilfri teknik. De vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse, förkortade tillståndsprocesser, en uppdaterad avfallsdefinition, dramatiskt ökad utbildningskapacitet, att aktiva driva frågan om möjligheten att använda restprodukter från skogsbruket och att anta en strategi för infångning, lagring och användning av koldioxid från industrins och värmeverkens rökgaser så att produktionen blir klimatneutral eller klimatpositiv.

Läs hela artikeln