Rapport om skogsbruket ger ny syn på klimatnyttan

Skogen ses som en värdefull resurs ur flera aspekter: virkesproduktion, förnybar energiproduktion, insatser till biokemiska produkter, rekreation, och biologisk mångfald. Men det är en begränsad resurs där användning av ett värde kan ske på bekostnad av ett annat. I den nya rapporten ”Skogens roll i energi- och klimatomställningen”, från SNS, beskrivs den svenska skogens roll […] Läs hela inlägget

Rapport: Elsystemet hotat av brist på vattenkraft

Byråkratin hindrar utbyggnaden av vattenkraft trots dess ökande betydelse för energistabiliteten, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Rapporten pekar på att även utan att bygga ut orörda älvar kan effekten höjas med upp till 3 400 MW för Sveriges tio största älvar. Detta skulle motsvara effekten av alla reaktorer i Forsmarks kärnkraftverk. Med en ökning […] Läs hela inlägget

Gruvstopp i Gåsgruvan hotar fisklivet och ökar kalkpriser

Mark- och miljödomstolens beslut att stoppa kalkbrytningen i Gåsgruvan nära Filipstad har lett till att 35 anställda mist sina jobb. Men det finns ytterligare konsekvenser – halva Sveriges sjökalk, som används för att neutralisera försurning i sjöar, kommer från denna gruva. Det hotar fisklivet i sjöarna. – Vi blev väldigt förvånade och bestörta när domen […] Läs hela inlägget

Regeringen ger tillväxtverket uppdrag att samordna nyindustrialisering i Norrland

Regeringen har beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att samordna och stödja den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Uppdraget inkluderar att främja samverkan mellan statliga myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet för att skapa bättre förutsättningar för utvecklingen. Tillväxtverket ska fokusera på områden med särskilt stora utmaningar och sprida kunskap och erfarenheter […] Läs hela inlägget

Förbättrad övervakning av statliga stöd till företag

Regeringen har utfärdat två uppdrag till Tillväxtanalys och Ekonomistyrningsverket för att förbättra övervakningen av statliga stöd till företag, i linje med regeringens mål att optimera användningen av offentliga medel. Energi- och näringsminister Ebba Busch understryker betydelsen av ändamålsenlig användning av statliga resurser och påpekar att dessa uppdrag är avgörande för att säkerställa effektiv utförande av […] Läs hela inlägget

Stärkt energiplanering för grön elektrifiering

Regeringen har gett Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att förstärka den regionala och lokala energiplaneringen för att driva fram elektrifiering och gröna omvandlingar. Målet är att samordna insatser, särskilt på lokal och regional nivå, för att hantera den växande elanvändningen i takt med utbyggnaden av elproduktion och nät. Planeringen ska även […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här hittar ni Svenskt Näringsliv

Under årets Almedalsvecka lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som är helt avgörande för Sveriges kommande utveckling. Med rätt förutsättningar kan svenska företag fortsätta lösa våra största utmaningar. Men det krävs mer fossilfri el, snabbare tillståndsprocesser, vassare utbildningsinsatser och att nya idéer välkomnas. Under Almedalsveckan lyfter Svenskt Näringsliv några av de frågor som har […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen Södra deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Södra arrangerar eller deltar i. Geopolitical and economic developments – navigating a new global era​ Tid: Onsdag 28 juni 13:30-14:30​ Arrangör: Dagens Industri, Citi​ […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen SCA deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang SCA arrangerar eller deltar i. Vart är vi på väg – långa köer eller hållbar järnväg som binder ihop Sverige?​ Tid: Onsdag 28 juni 14:30-15:15​ […] Läs hela inlägget

Guide till Almedalen: Här är evenemangen Lantmännen deltar i

Balanskommissionens medlemsföretag, Ellevio, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra, kommer att vara på plats på Almedalen. Vi har samlat de viktigaste tidpunkterna och platserna. Nedan hittar ni en guide till några av de evenemang Lantmännen arrangerar eller deltar i. Lantmännen kommer att delta i Drivkraft Sveriges seminarier under torsdagen 29 juni.​ Från pandemi till krig ​ Arrangör: Drivkraft […] Läs hela inlägget