Positiva besked för vattenkraften

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet. Regeringen har även beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten utreda vattenkraftens lokala och regionala […] Läs mer

Ändringar av artskyddsförordningen underlättar för skogsägare

Regeringen har beslutat om ändringar i artskyddsförordningen. Syftet med ändringarna är att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet, enligt ett pressmeddelande från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Ändrad praxis och tillämpning av de två EU-direktiven har lett till stor osäkerhet och otydlighet kring hur skogsbruket kan visa tillräcklig hänsyn gentemot arter som skyddas enligt artskyddsförordningen. Regeringen […] Läs mer

Balanskommissionens seminarium i Almedalen

Vad händer om EU börjar bestämma över den svenska skogen? Beskrivning av samhällsfrågan: Det går inte att på EU-nivå reglera och styra skogsfrågor – de nationella olikheterna är för stora. Ändå har EU-kommissionen det senaste året presenterat förslag som skulle få mycket stor och sannolikt negativ inverkan på svenskt skogsbruk. Hur bör Sverige agera och […] Läs mer

Regeringen vill ha skogsakademi för EU:s beslutsfattare

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, förbereda och genomföra en skogsakademi för beslutsfattare inom EU. Uppdraget avseende den andra exkursionen inom ramen för skogsakademin ska genomföras senast den 31 december 2022. Läs mer Läs mer

LRF jublar över riksdagens besked

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. ”Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför […] Läs mer

SCA vill göra gigantisk vindkraftssatsning

SCA vill genomföra en jättesatsning på vindkraft som skulle kunna komma att motsvara hela effekten från Sveriges vattenkraft. Det pågår en historisk satsning på fossifritt stål i Norrland – en satsning som kommer att kräva enorma mängder grön el. Skogsbolaget SCA skissar just nu på en plan motsvarande 65 TWh på bolagets marker, främst i […] Läs mer

De är mest generösa med miljötillstånd

Tillståndsprocesser har fått stort medialt genomslag den senaste tiden. Bland annat har LKAB och Cementa fått avslag i uppmärksammade processer. Men hur ser det egentligen ut med avslag kontra positiva besked hos länsstyrelserna? Enligt en genomgång i Dagens Industri är läget inte så illa som den mediala bilden antyder. Färsk statistik från Länsstyrelsen, som hanterar […] Läs mer

Vindkraftutbyggnad motsvarande Sveriges kärnkraft stoppas

Skogskoncernen SCA har kapacitet att bygga vindkraft på sin mark motsvarande hela effekten av Sveriges känkraftproduktion (cirka 50 TWh). Men krångliga tillståndsprocesser stoppar utbyggnaden. –  Det påverkar hela återindustrialiseringen i norra Sverige, säger koncernchefen Ulf Larsson till Tidningen Näringslivet. Krångliga tillståndsprocesser är ett återkommande problem vid etablering av ny vindkraft. Nu larmar SCA, vars mark […] Läs mer

Skogsbolagen oroade över regeringens hantering av artskyddsförordningen

Trots löfte om skyndsam hantering av problemen med artskyddsförordningen har regeringen gett Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fram till hösten 2023 att utarbeta en ny strategi och tillämpning av den hårt kritiserade förordningen. Skogsbolagen är oroade över att frågan skjuts framåt ytterligare. ”Regeringen har genom utfästelse från miljöminister Annika Strandhäll bara för någon månad sedan utlovat att […] Läs mer

”Obefintliga marginaler i elsystemet”

Flera företrädare för näringslivet och medlemmar i BALK menar i en debattartikel i DN att elmarknaden är daterad. De hänvisar till att obefintliga marginaler i elsystemet, klimatomställningens krav och ­det säkerhetspolitiska läget har avslöjat bristerna i dagens kortsiktiga elmarknad. ”En skyndsam statlig översyn och konkreta reformer behövs. Sverige måste systematiskt bygga tillräckligt med fossilfri elproduktion, […] Läs mer