Natura 2000 granskas

Sverige har under lång tid varit ett av de bästa länderna i världen på att skydda djur och natur. Bara under 2021 ökade Sveriges totala areal som formellt skyddas av miljöbalken med 27 000 hektar varav 26 nya Natura 2000-områden och 101 nya naturreservat. Bara det största nya naturreservatet Slite skärgård, beläget på den östra sidan […] Läs hela inlägget

”Gruvbrytning ett globalt ansvar”

En ledare i TTELA menar menar att det vore oansvarigt att låta gruvmarknaden styras av länder som struntar i miljövärden och mänskliga rättigheter. Ledaren argumenterar för att Sverige gör sig sårbart för diktaturer och länder som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter genom att importera mineraler och metaller som i stället skulle kunna brytas här. […] Läs hela inlägget

”EU ska respektera nationell skogspolitik”

I tisdags meddelade EU-parlamentet sin syn på skogsstrategi för 2030. – Texten anger att skogen är förnybar och att det ska användas i linje med nationella förhållanden. Och det är ju något som säkrar skogsbruket i Sverige, säger Heléne Fritzon (S), till Europaportalen. EU-kommissionens skogsstrategi för 2030, från juli 2021, innehåller rekommendationer för att öka mängden och […] Läs hela inlägget

550 forskare efterlyser ”klimatsmart skogsbruk”

Ett öppet brev undertecknat av över 550 forskare har skickats till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Europaparlamentets ordförande Roberta Metsola och Europeiska rådets ordförande Charles Michel, med krav på ”klimatsmart skogsbruk”. I brevet betonas att koldioxidutsläpp från fossila bränslen endast kan undvikas genom korrekt skogsbruk, vilket även inkluderar bioenergi. Energi från trä kan ”ersätta […] Läs hela inlägget

Vindkraft bidrog till elprissänkning

Under oktober månad sjönk elprisnivåerna från augusti och septembers rekordnivåer i södra Sverige. Oktober bjöd på ett helt annat prisläge. I oktober landade snittpriset i SE4 på 81,3 öre, vilket är det lägsta priset sedan i juli 2021. I SE3 blev snittet 80,6 öre/kW – det lägsta sedan februari i år, enligt energi.se. Flera faktorer […] Läs hela inlägget

Boliden: Förslag riskerar få motsatt effekt

Regeringens utredning om en tryggad försörjning av metaller och mineraler är klar. För att uppnå syftet hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral menar utredningen att det behövs en kombination av åtgärder som syftar till att stärka attraktiviteten för investeringar, åtgärder som stärker förmågan att hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjor i näringslivet och åtgärder som leder […] Läs hela inlägget

Så påverkas skogsbruket av den gröna given

The green deal, eller den gröna given, är EU:s ambitiösa program för att Europa ska ställa om till en grön ekonomi. Tidningen Näringsliv har pratat med flera experter, som skriver under på huvudsyftet, men menar att förslagen är många, oöverblickbara, och kan slå hårt mot branscher, som skogsbruket. Läs artikeln här Läs hela inlägget

Grattis Jessika Roswall

Balanskommissionen gratulerar Jessika Roswall till det viktiga uppdraget som Sveriges EU-minister Grattis Jessika Roswall till nya jobbet som EU-minister och till Christian Danielsson till uppdraget som statssekreterare. En stark svensk röst i EU-samarbetet har aldrig varit viktigare och det kommande svenska ordförandeskapet innebär att regeringen har en stor och betydelsefull uppgift framför sig. Förutsättningarna för […] Läs hela inlägget

Kommentar till den nya regeringen

Balanskommissionens ordförande, Anders Sundström, kommenterar den nya regeringen. ”Den nya regeringens beslutade inriktning om att effektivisera tillståndsprocesser och korta ledtider välkomnas av Balanskommissionen. Klimatfrågorna är akuta och industrin står redo att ta sitt ansvar i Sveriges gröna omställning. Det är nu hög tid att gå från ord till handling. Ambitionen om ett omtag av tillståndsfrågorna […] Läs hela inlägget

”Fossilfri teknik kan bli viktigaste exporten”

Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland lägger grunden för ökat välstånd. Våra näringsområden står för drygt 70 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Nu måste den nya regeringen gasa på i klimat­omställningen, i stället för att bromsa in, skriver företrädare för Fossil­fritt Sverige och ett 20-tal utsläppsbranscher. Debattörerna, som representerar branscher från skog […] Läs hela inlägget